Om Utvägen

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet.

Läs mer om Utvägen
Historik
Miljö och kvalitetspolicy
Lediga tjänster

Kommande utbildningar

Brandskyddsansvarig / kontrollant

05 feb - Borås
Brandskyddsansvarig/ kontrollant Borås

Grundutbildning i utrymning och riskmedvetenhet

Praktisk brandsläckarutbildning

Heta Arbeten utbildning

Föreståndare brandfarlig vara

Brandskyddsansvarig steg 2

03 feb - Karlstad
Brandskyddsansvarig Steg 2 - Karlstad

Första hjälpen L-ABC

HLR-AED, Hjärt-Lung-Räddning

D-HLR, Hjärt-Lung-Räddning

Tillgänglighet

- Skövde
Tillgänglighets seminarie Skövde
09 dec - Ronneby
Seminarie i till och frångänglighet Ronneby
29 jan - Lund
Seminarie i till och frångänglighet Lund