Om Utvägen

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet.

Läs mer om Utvägen
Historik
Miljö och kvalitetspolicy
Lediga tjänster

Kommande utbildningar

Brandskyddsansvarig / kontrollant

04 feb - Kalmar
Brandskyddsansvarig / kontrollant Steg 1 - Kalmar
24 mar - Borås
Brandskyddsansvarig/ kontrollant Borås - steg 1
16 apr - Skövde
Brandskyddsansvarig/kontrollant Skövde - steg 1

Grundutbildning i utrymning och riskmedvetenhet

Praktisk brandsläckarutbildning

Heta Arbeten utbildning

25 feb - Ronneby
Heta Arbeten utbildning - Ronneby

Föreståndare brandfarlig vara

05 mar - Kalmar
Föreståndare brandfarlig vara - Kalmar

Brandskyddsansvarig steg 2

19 feb - Emmaboda
Brandskyddsansvarig / kontrollant Steg 2 - Emmaboda
17 mar - Karlstad
Brandskyddsansvarig Steg 2 - Karlstad

Första hjälpen L-ABC

HLR-AED, Hjärt-Lung-Räddning

D-HLR, Hjärt-Lung-Räddning

Tillgänglighet

- Skövde
Tillgänglighets seminarie Skövde
09 dec - Ronneby
Seminarie i till och frångänglighet Ronneby
29 jan - Lund
Seminarie i till och frångänglighet Lund