Skip Navigation LinksStart  |  Om Utvägen  |  Historik

Historik

Utvägen startade 1979. Redan i början av 1980-talet introducerades System Utvägen. Sedan mitten av 1990-talet är Utvägen det ledande företaget inom utrymningssäkerhet.

Utvägen arbetar fortlöpande med att utveckla sitt utbud av produkter och tjänster vilket bland annat medfört att Utrymningsberedskap introducerades i slutet av 1990-talet.
Den kontinuerliga utvecklingen har även inneburit att Utvägen utarbetat ett verktyg Systematiskt Utrymning och Brandskyddskontroll inom ramen för det Systematiska Brandskyddsarbetet. Vi har även skapat ett webbaserat system där vi även släppt funktionen att göra sin brandskyddskontroll via sin smartphone eller sin Ipad (läsplatta).

Zu Casa2Go App


Du har väl inte missat att vi har skapat en App som är kopplad till vårt webbverktyg Zu Casa. Appen är skapad för att göra den brandskyddsansvariga och kontrollanternas vardag lättare.


» Zu Casa2Go App

Kontaka oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: