Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2011  |  Zu Casa nu i läsplattor och smartphones

15 jun 2011

Zu Casa nu i läsplattor och smartphones

Utvägens webbaserade ledningssystem för brand- och utrymningssäkerhet Zu Casa, finns nu anpassat för läsplattor, exempelvis iPad, och för smartphones.

Att göra kontrollronder blir nu ännu enklare. Med hjälp av en läsplatta kan Utvägens kunder som har Zu Casa nu fylla i sin stycklista direkt på plats. Informationen är konstant uppdaterad.

– Med läsplattan har vi tagit bort ännu ett moment i processen, säger Anders Sors, produktansvarig på Utvägen för Zu Casa. Det papperslösa samhället är nästan här. Om du har en iPhone, Android-telefon eller helst en läsplatta, så blir arbetet oerhört enkelt. Zu Casa för läsplattor är en applikation man kan börja använda på en gång. Om du kopplar upp dig mot hemsidan från en läsplatta eller en smartphone känner systemet igen vad du surfar på och ger dig ett anpassat gränssnitt. Det är alltså inte den vanliga hemsidan och det är ingen app, utan anpassad för telefoner och läsplattor. Det gör att det är mycket mer anpassat för att arbeta med ute i fältet. Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion, Zu Casa, används nu hos flera av Utvägens kunder med gott resultat. Zu Casa är helt anpassad efter kundens förutsättningar. Zu Casa utgår från användarens behov och anpassas helt efter det. Systemet är enkelt att använda, tillgängligt från vilken dator som helst, kräver inga programvaror eller uppdateringar. Det är överblickbart och ger full kontroll, styrning och säkerhet. Dessutom finns ett inbyggt system för påminnelser som hjälper användaren att utföra åtgärder i tid.

För företag som har flera verksamheter, framför allt när verksamheterna är spridda över landet, är detta ett utmärkt ledningssystem. Det ger en total överblick, vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för verksamheterna ser ut.