Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2012  |  Utbildningsuppdrag åt Landstinget i Blekinge

02 mar 2012

Utbildningsuppdrag åt Landstinget i Blekinge

Utvägen Sydost har ännu en gång erhållit uppdraget att ansvara för samtliga brandskyddsutbildningar åt Landstinget i Blekinge. Detta är det fjärde utbildningsuppdraget i rad åt Blekinge läns landsting, vilket innebär att Utvägen Sydost har haft förtroendet att ansvara för samtliga utbildningar sedan 2001.

Landstinget i Blekinge har ca 5000 anställda som regelbundet ska ge både teoretisk och praktiska utbildningar. Uppdraget omfattar grund och repetitionsutbildningar praktiska evakueringsövningar och släckutbildningar för samtlig personal. Uppdraget omfattar även anpassade utbildningar för brandombud och chefer i linjeorganisationen samt samövningsutbildningar mellan avdelningar och verksamheter. Det totala beräknade värdet för uppdraget uppgår till ca 500.000 kronor/år