Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2013

Nyhetsarkiv 2013

27 nov 2013

Taktila skyltar för känsliga miljöer

Utvägen kan nu presentera en serie av taktila skyltar för känsliga miljöer. Det kan vara byggnader med särskilt kulturellt värde, hotell och affärskedjor där design eller grafisk profil är särskilt viktig.
Läs mer om Taktila skyltar för känsliga miljöer

27 nov 2013

Frångänglighet när utrymningslarmet går?

Exempel på dålig frångänglighet är om personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i en utrymningssituation är beroende av att personer i dess omgivning hjälper till vid utrymningen för att kunna ta sig ut om utrymningsvägarna inte är tillgängliga och användbara. De ska kunna ta sig ut själva eller sätta sig i säkerhet utan hjälp.
Läs mer om Frångänglighet när utrymningslarmet går?

27 nov 2013

Bra utrymningsövning – men en person dog!

Yara är ett norskägt, internationellt företag som arbetar med tillverkning och försäljning av växtnäring för lantbruk och kemikalier för industrin i ett antal fabriker över hela världen. I Sverige finns verksamhet i Göteborg, Köping, Helsingborg och Landskrona. I Göteborg sitter Yara Miljö som marknadsför maskiner för miljövård.
Läs mer om Bra utrymningsövning – men en person dog!

19 nov 2013

Brandskyddstekniker rekryteras till Utvägens kontor i Uppsala

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand- och utrymningssäkerhet. Utvägen finns i dag med 16 kontor över hela landet.
Läs mer om Brandskyddstekniker rekryteras till Utvägens kontor i Uppsala

18 nov 2013

Seminarium i till- & frångänglighet

Ett 20 tal företagare framförallt från kommuner och fastighetsbolag kom till seminariet angående tillgänglighet och frångänglighet.
Läs mer om Seminarium i till- & frångänglighet

04 okt 2013

Seminarium i till- & frångänglighet

Seminarietåget går vidare efter en mycket givande förmiddag i Stockholm
Läs mer om Seminarium i till- & frångänglighet

11 sep 2013

Bli egen företagare

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand och utrymningssäkerhet. Utvägen har idag 16 kontor över hela landet vilka 15 drivs av franchisetagare.
Läs mer om Bli egen företagare

07 jun 2013

Spar tid, är smidigt och prisvärt!

Tolv kontor på tolv orter kräver en effektiv samordning av brandskyddet. Mediakoncernen Stampen Media Group med Promedias tolv tidningar tog tidigt beslutet att arbeta med ZuCasa för att lättare kunna uppfylla de särskilda krav som ställdes.
Läs mer om Spar tid, är smidigt och prisvärt!
Ladda ned

07 jun 2013

Utvägen utbildar alla medarbetare i Solna stad

Solna stad, norr om Stockholm, har fattat beslutet att alla anställda ska genomgå en brandskyddsutbildning, där Utvägen genom upphandling fått uppdraget. Avtalet löper på två år, med möjlighet till förlängning med ett år i taget.
Läs mer om Utvägen utbildar alla medarbetare i Solna stad
Ladda ned

07 jun 2013

20 000 prickar i Sundbyberg

Det började med en inventering och dokumentation av tillgänglighetsstatusen i Fastighets AB Förvaltaren i Sundbybergs fastighetsbestånd för några år sedan. Nu har 25 fastigheter märkts upp med cirka 20 000 kontrastmarkeringar, Utvägens berömda prickar.
Läs mer om 20 000 prickar i Sundbyberg
Ladda ned

08 jan 2013

Utvägen ökar tillgängligheten på hotell

Nordic Choice Hotels, en av Nordens största hotellkedjor med cirka 170 hotell, har tecknat avtal med Utvägen som gäller tillgänglighet. Avtalet handlar om att inventera behovet av åtgärder för tillgänglighetsanpassning av kedjans samtliga hotell, till att börja med de drygt 80 hotell som finns i Sverige.
Läs mer om Utvägen ökar tillgängligheten på hotell
Ladda ned

08 jan 2013

Carlsberg Sverige prioriterar modernt säkerhetstänkande

Carlsberg Sveriges anläggning i Falkenberg har cirka 550 anställda, många byggnader och både fabriks- och kontorslokaler. Det ställer särskilda krav på säkerhet, vilket man prioriterar genom kontinuerligt SBA-arbete, databaserad dokumentation, ständig utbildning och ett modernt säkerhetstänkande för att göra arbetsplatsen trygg och säker.
Läs mer om Carlsberg Sverige prioriterar modernt säkerhetstänkande
Ladda ned