Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2013  |  Seminarium i till- & frångänglighet

18 nov 2013

Seminarium i till- & frångänglighet

Ett 20 tal företagare framförallt från kommuner och fastighetsbolag kom till seminariet angående tillgänglighet och frångänglighet.

Vi fick återigen en väldigt bra respons från deltagarna och vi tror nu att vi under 2014 bör komma till fler städer och göra detta.

Det är två stora frågor man skall ställa sig som fastighetsägare till publika lokaler

1. Vilka av mina utrymningsvägar är anpassade för personer i rullstol och är de då korrekt uppmärkta?

2. Hur hanterar vi en nödsituation i övriga delar av fastigheten om dessa är tillgänglighetsanpassade?