Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2013  |  Seminarium i till- & frångänglighet

04 okt 2013

Seminarium i till- & frångänglighet

Seminarietåget går vidare efter en mycket givande förmiddag i Stockholm

rullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättningVi har sedan 2009 berört frångänglighet att man skall ta i beaktande att om man gör sin publika lokal tillgänglig bör man också ha en klar idé om hur man skall hantera en nödsituation för funktionsnedsatta.

Det var just detta som var det stora frågetecknet när man kom till vårt seminarium i Stockholm. Det blev en dynamisk diskussion som kommer att leda vidare.

Vi har iochmed det stora intresset beslutat att vi skall köra två seminarum till

Uppsala den 24 oktober

Västerås den 7 november

Är du fastighetförvaltare jobbar ni inom kommun eller har du ni funktionsnedsatta på arbetsplatsen eller som kunder så passar detta seminarum Er