Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2013  |  Utvägen utbildar alla medarbetare i Solna stad

07 jun 2013

Utvägen utbildar alla medarbetare i Solna stad

Solna stad, norr om Stockholm, har fattat beslutet att alla anställda ska genomgå en brandskyddsutbildning, där Utvägen genom upphandling fått uppdraget. Avtalet löper på två år, med möjlighet till förlängning med ett år i taget.

Tommy Söderström är säkerhetssamordnare i Solna stad. Han har det övergripande ansvaret för att samordna alla säkerhetsfrågor inom stadens förvaltningar och enheter. Främst rör det sig om skolor, förskolor, fritidsverksamhet, omsorgsenheter och socialtjänsten. Många lokaler och många människor utspridda över hela kommunen. 

Solna är en stor kommun, med drygt
71 000 invånare och är en av ägarna till Friends Arena, Nordens största fotbolls- och inomhusarena, som tar upp till
65 000 åskådare.

– Min uppgift är bland annat att det ska finnas redskap inom staden för att kunna säkerställa säkerheten inom alla tänkbara områden. Det är brand, skadegörelse, bevakning, larm, krishantering, försäkringsfrågor och mycket annat. Ansvaret vilar på respektive förvaltning. Jag ser till att de gör vad de ska och hjälper enheterna i säkerhetsarbetet, berättar Tommy Söderström.

Det är i första hand förebyggande brandskyddsutbildning som genomförs, där målsättningen är att all personal ska ha genomgått utbildningen inom tre år. Hittills har cirka 600 av totalt 2 000 anställda utbildats under första året. Där är det framför allt anställda inom äldreomsorgen som prioriterats. 

Utbildningen är upplagd med tre timmas teori och praktik och är förlagd i anslutning till verksamheten i den mån det är möjligt. Utbildningen är obligatorisk för alla, men det är viktigt att den också genomförs i verkligheten. 

– Det är en fördel om utbildningen kan utföras på plats och det underlättar genomförandet. I vissa fall har mindre enheter fått genomföra utbildningen tillsammans med andra enheter, men i de flesta fall har det fungerat som det var tänkt, säger Tommy Söderström. 

Förutom att det är ett krav från myndigheter och försäkringsbolag att alla ska få denna utbildning så har Solna stad uppmuntrat stadens olika enheter att prioritera detta, bland annat med att subventionera varje kurs med 1 000 kronor. 

– Många av våra lokaler och verksamheter är känsliga. För skolor och äldreboenden är det särskilt viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Dessa verksamheter är förknippade med särskilt stora risker, förtydligar Tommy Söderström. 

Utbildningen ska förnyas vart tredje år, så att alla, även nyanställda, kommer att omfattas av den. Utbildningen ingår i Utvägens breda utbildningsprogram och enligt de utvärderingar som hittills kommit in är personal och ledning nöjda. 

– Vi ser att Utvägens breda kompetens inom brand- och utrymningssäkerhet är en fördel. Vi har ju god erfarenhet från Kent Blomberg, som har varit kursledare och hjälpt oss tidigare, avslutar Tommy Södergren.


Ladda ned