Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2014  |  Bättre kontroll med ZuCasa

11 jun 2014

Bättre kontroll med ZuCasa

Karlstad Universitet har använt ZuCasa sedan september 2013 och är mycket nöjda. Tidigare fyllde man i blanketter och skrev papper. Nu sköts allt via webben och surfplattor.

Fram till förra året sköttes brandskyddskontrollerna på Karlstads Universitet med papper och penna. Nu sker det med surfplattor och via webben i Utvägens program ZuCasa. Visserligen fanns ett datasystem, men det var tungrott och svårt att arbeta i.

Universitetet har två fakulteter: tekniska och humanistiska. Tekniska är störst, så där finns fyra brandskyddsansvariga. All utbildning finns samlad i Karlstad utom en, Musikhögskolan, som ligger i Arvika. Lokalerna omfattar 85 000 m2, det finns 16 000 studenter och 1 200 personal.

Lokalerna ägs av Akademiska Hus, men verksamheten är universitetets. Man har därför gjort upp med fastighetsägaren hur ansvaret för brandskydd och liknande ska fördelas.

Två gånger per år görs brandskydds-kontrollerna. En i november/december, en i maj/juni. Så än så länge har man bara gjort en kontrollrond.

Jan Gambring, som är säkerhetsansvarig på Karlstad Universitet, fattade beslutet om att köpa in ZuCasa i maj  2013.

Utvägen började arbetet med att överföra det gamla systemet, ritningar, etc till ZuCasa. Inför lanseringen höll Utvägen en genomgång, eller en liten utbildning, på två timmar med de brandskyddsansvariga. I september gick systemet i drift och kontrollanterna kunde gå runt och göra sina kontrollronder. De hade fyra till fem veckor på sig.

Jag kunde kontinuerligt följa hur kontrollronderna utfördes via ZuCasa, berättar Jan Gambring. En efter en gjordes ronderna och jag kunde direkt se om det fanns brister och när de åtgärdades.

Två av de brandskyddsansvariga använde surfplattor under kontrollronderna. Då görs uppdateringarna direkt och man kan följa arbetet i realtid.

– Övergången till ZuCasa gick mycket smidigt. Det var inga större komplikationer med konverteringen. De stora fördelarna med ZuCasa är att det är enklare, tydligare, bra överblick och att det är webbaserat. Och det sparar tid och papper, avslutar Jan Gambring. 


Ladda ned