Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2014  |  Hemfosa fastigheter nöjda med ZuCasa

11 jun 2014

Hemfosa fastigheter nöjda med ZuCasa

Utvägens geografiskt spridda organisation passar mycket bra ihop med Hemfosa Fastigheter, som också finns över hela landet. Det är en av anledningarna till att ett samarbete finns. Den andra heter ZuCasa.

Mikael Sundström är teknisk förvaltare och säkerhetsansvarig på Hemfosa Fastigheter i Västerås. Men han har hela mellansverige som arbetsfält. Det blir många resdagar för att besöka de 69 fastigheter och 600 000 m2 som är hans ansvarsområde. Totalt har Hemfosa ett 90-tal fastigheter över hela Sverige. 

– För det första kan jag säga att tack vare att ZuCasa är webbaserat, så underlättar det oerhört, säger Mikael Sundström. Jag har full kontroll över hur det står till med brandskyddskontrollerna oavsett var jag befinner mig. 75 procent av Hemfosas fastigheter är upplagda i ZuCasa. Ett stort projekt där flera av Utvägens kontor runt om i landet hjälpte till med inventeringen.

 – Vi ser det som en stor fördel att kunna anlita Utvägen eftersom de liksom vi finns i hela landet, säger Mikael Sundström. Brister måste åtgärdas och då är det naturligtvis enklast om en lokal aktör kan utföra det. Dessutom vet jag att Utvägens prisbild passar oss. Som exempel behövde jag 20 st utrymningsplaner till ett par fastigheter i Gävle och tog in flera jämförande offerter från företag runt om i landet. Utvägen visade sig ha konkurrenskraftiga priser och det är ju inte fel!Hemfosa har outsourcat fastighetsskötseln, så Utvägen har fått utbilda fastighetsskötare i systemet över hela landet. Tack vare ZuCasa är nu kontrollen över helheten mycket bättre. Redan vid inventeringen upptäcktes en del brister. Detta kunde Utvägens lokalkontor hjälpa till med att åtgärda på en gång. Även i framtiden kommer man kunna bistå.

– Systemet är mycket lättjobbat och lättöverskådligt, säger Mikael Sundström. Man ser var det finns brister och man ser när bristerna är åtgärdade. Jag gillar att allt finns dokumenterat och daterat. Det är ett ypperligt system. Jag är helnöjd!Det framtida samarbetet mellan Hemfosa och Utvägen ser ljust ut. Man kommer antagligen att gå vidare med olika utbildningsinsatser. Mikael Sundström funderar på att lägga upp en utbildningsplan tillsammans med Utvägen. Det behövs ju kontinuerlig SBA-utbildning och det kan bli aktuellt med utbildning i Heta arbeten. Eventuellt ska Utvägen få ett särskilt ansvar att sköta brandskyddskontroll av brandluckor och brandslangar i framtiden, men det är inte klart ännu.

 – För mig som säkerhetsansvarig är det viktigt att vi kan uppfylla alla krav. Vi måste se till att hyresgästerna känner sig trygga i våra fastigheter. Om något skulle hända, så vill jag kunna säga att jag har gjort allt jag kunde för att det inte skulle inträffa, avslutar Mikael Sundström. 

Hemfosa Fastigheter
Hemfosa Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag med två huvudområden för sin verksamhet. De arbetar dels med långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter, dels med att förvärva och sälja fastigheter. 

Många av Hemfosas fastigheter rymmer idag någon form av samhällsverksamhet, som skolor, förskoleverksamhet, vård och vårdboenden eller rättsväsende. Övriga fastigheter består framför allt av kontorslokaler i tillväxtkommuner och logistik- eller lagerlokaler vid transportknutpunkter runt om i landet. 

Hemfosa grundades i juni 2009 av ett team lett av Jens Engwall, med gedigen bakgrund från transaktionsintensiva och värdeskapande fastighetsbolag. Hemfosa inriktar sig på fastigheter utan geografiska gränsdragningar mer än att det handlar om Sverige. Det totala fastighetsvärdet uppgår idag till cirka 16 miljarder kronor med en uthyrningsbar yta om cirka 1,7 miljoner kvadratmeter.

Vid sidan av fastighetsförvaltningen är ambitionen att köpa och sälja fastigheter när man ser möjligheter på den svenska fastighetsmarknaden. Utöver de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen återfinns fastigheterna i städer som Uppsala, Västerås, Karlstad, Norrköping, Umeå, Luleå, Eskilstuna/Strängnäs, Sundsvall/Härnösand och Arlandaregionen. Hemfosas fastigheter i dessa städer är i huvudsak belägna mycket centralt och i många fall i stadens absoluta centrum.


Ladda ned