Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2015

Nyhetsarkiv 2015

07 dec 2015

”Med ZuCasa undviker vi riskerna”

Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Kunder är Ö&B, Jysk, Ericsson, Bilia och många andra.
Läs mer om ”Med ZuCasa undviker vi riskerna”
Ladda ned

07 dec 2015

Glöm inte brandskyddsdokumentationen

Utvägen har många uppdrag som handlar om brandskyddsdokumentation. Den upprättas alltid vid nybyggnation och vid om- eller tillbyggnationer som medför en förändring av brandskyddet eller utrymningsförhållandena.
Läs mer om Glöm inte brandskyddsdokumentationen
Ladda ned

07 dec 2015

Sandvik sätter säkerheten främst

Oavsett om det är under jorden, under vatten, i en fabrik eller på ett kontor, så är säkerhet avgörande för arbetsmiljön. Men säkerhet behöver inte bara vara en fråga om regelverk, det kan också ge affärsfördelar. Så resonerar man på Sandvik.
Läs mer om Sandvik sätter säkerheten främst
Ladda ned

28 aug 2015

Utvägen söker Brand och Utrymningskonsult

Utvägen är en av Sveriges största aktörer inom Brand och Utrymningssäkerhet. Utvägen finns idag med 16 kontor över hela landet. Utvägens har ett tydligt koncept med ett starkt varumärke och med över 30 års erfarenhet inom området Brand och Utrymningssäkerhet.
Läs mer om Utvägen söker Brand och Utrymningskonsult

17 jun 2015

133 000 markeringar på en sommar

Bostadsbolaget Mimer i Västerås gjorde ett jättejobb sommaren 2014 med att applicera kontrastmarkeringar i sina fastigheter. 50 ungdomar fick utföra arbetet som sommarjobb och det gick över förväntan bra.
Läs mer om 133 000 markeringar på en sommar
Ladda ned

17 jun 2015

”Vi är mycket nöjda med nyheterna i ZuCasa”

De nya funktionerna i ZuCasa välkomnas av Metso Sweden AB i Sala, som har arbetat med ZuCasa sedan 2011/12. ”ZuCasa är ett mycket bra verktyg när man vill bedriva ett fungerande SBA” säger Kenneth Viklund.
Läs mer om ”Vi är mycket nöjda med nyheterna i ZuCasa”
Ladda ned

17 jun 2015

Bättre tillgänglighet för 250 000 besökare per år

Vid den berömda Hornborgasjön, som framför allt är känd för att den varje vår besöks av tiotusentals tranor, finns ett vackert Naturum placerat på pålar ute i sjön. Besöksanläggningen invigdes 1986 i samband med att ett stort restaureringsarbete startade.
Läs mer om Bättre tillgänglighet för 250 000 besökare per år
Ladda ned

31 mar 2015

Utvägen har skapat en APP för att effektivisera Ert företags systematiska brandskyddsarbete

Nu behöver inte egenkontrollen kännas betungande. Istället för att skriva ut checklistor, ritningar och drift- & underhållsinstruktioner, så laddar man nu hem vår app till sin läsplatta eller mobil, och gör allt i en samlad vy. Vår app finns tillgänglig för både Android och Apple.
Läs mer om Utvägen har skapat en APP för att effektivisera Ert företags systematiska brandskyddsarbete