Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2017  |  HSB stärker brandskyddet

06 dec 2017

HSB stärker brandskyddet

HSB i Mälardalen satsar nu på ökad brand- och utrymningssäkerhet genom att erbjuda ZuCasa till sina föreningar. 

HSB Mälardalen omfattar drygt 200 bostadsrättsföreningar i 13 kommuner och ägs av 21 700 medlemmar. Centralt fungerar HSB som förvaltare till de föreningar som så önskar. Förvaltningen innebär att man som brf kan få hjälp med administration, styrelsearbete och ekonomi, men även praktisk hjälp i föreningen, som städning, underhåll, ombyggnationer

– Alla har någon typ av SBA-arbete, men nu erbjuder vi Utvägens koncept som är svårt att motstå, berättar Thomas Berggren, som är ansvarig för SBA-arbetet för HSB Mälardalen. 

Genom ett unikt avtal och prismodell kan nu föreningarna i Mälardalen välja att sköta sitt systematiska brandskyddsarbete genom ZuCasa. 

 

Lätt att integrera

Gamla system, pärmar eller dataprogram integreras med ritningar och checklistor av Utvägen för varje förening som ansluter sig. Sedan har HSB som förvaltare full kontroll på brandskyddet, när senaste brandskyddskontroll utfördes och vilka brister som upptäcktes. 

Bristerna kommer upp som ett larm i systemet och det blir tydligt för både föreningens styrelse och HSB centralt vad som behöver åtgärdas. 

Avtalet löper på tre år. Man kan välja fyra olika nivåer på vilken hjälp man behöver. Utvägen hjälper till och inventerar nuläget och håller sedan i kontrollronderna om föreningen så önskar. Om det finns kompetent personal så kan naturligtvis föreningarna själva utföra kontrollerna. 

 

Lätt att begripa

– Vi valde ZuCasa eftersom det är lättförståeligt, heltäckande och enkelt att utföra kontrollerna, säger Thomas Berggren. För oss var det viktigt att välja en professionell och stabil leverantör som långsiktigt kan garantera att det fungerar. 

För HSB är det viktigt att kunna erbjuda ett så bra brandskyddsarbete som möjligt. Att höja säkerhetsnivån är aktuellt för de flesta föreningar som inte har sett över sitt brandskydd på många år. 

Datamognaden är något ojämn ute bland föreningarna, men systemets lättbegriplighet kommer att göra att implementeringen går smidigt. 

HSB ser även över sina åtta lokalkontor runt om i Mälardalen och ansluter de fastigheterna till ZuCasa. 

 

Det finns alltid något

– Det finns alltid saker som behöver åtgärdas efter att man gjort en inventering, säger Niclas Sterling, som är HSB:s kundkontakt hos Utvägen. Vi har gjort inventeringar på helt nybyggda hus och även där finns det anmärkningar att göra. 

Thomas Berggren tror inte att det är otroligt att det kommer att bli fler uppdrag när det gäller brandskydd i framtiden. 

Det som kan bli aktuellt är olika utbildningar, till exempel HLR och HLR med hjärtstartare. 

Det har också blivit aktuellt med att installera larm både på lokalkontoren och i bostadsrättsföreningarna. Det har blivit allt vanligare med hot och andra incidenter den senast tiden. 

– Nu kan vi agera proaktivt, säger Thomas Berggren. Vi är konstant uppdaterade och kommer att ha totalkontroll. 


Ladda ned