Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2017  |  IFU Arena bygger upp säkerheten

08 sep 2017

IFU Arena bygger upp säkerheten

IFU Arena är Uppsalas nyaste och största sportarena för inomhussport och de har valt Akutinfo för en rad olika applikationer. Tanken är att det ska finnas funktioner så att man kan komma i kontakt med rätt hjälp vid akuta lägen som olyckor, stölder, utrymning, hjärträddning eller annat.

Tomas Grönberg, är vd för IFU Arena AB.

– Det är viktigt med säkerhet på en stor publik arena, säger han. Vi har ett omfattande ansvar för säkerheten här. Mycket människor samlas på ett och samma ställe vid till exempel elitmatcher i basket. Olyckor kan hända och här kommer Akutinfo att fylla en viktig funktion.

På alla våningsplan i hela byggnaden kommer en QR-kod att finnas tryckt på de  utrymningsplaner som Utvägen monterat. Scannar du koden kopplar telefonen upp till Akutinfo för IFU Arena. 

– Idén med Akutinfo är genial, konstaterar Tomas Grönberg. Det enkla är ofta det bästa. Alla får samma instruktioner, information, hjälp och stöd på ett rätt och korrekt sätt.

Även andra kontakter som vaktbolag, ansvariga för verksamheten etc, ska finnas i appen.

– Det är viktigt att tänka till innan de lanserar, säger Tomas Grönberg. De telefonnummer som läggs ut måste vara korrekta och vet vi vem som svarar när någon ringer? Och det gäller dygnet runt.

Användningsområdena utvecklas hela tiden, så nya funktioner tillkommer. En fråga handlar om avgränsning. Hur många funktioner ska läggas in i appen? Blir det för många saker så blir det inte lika lätt att hantera, man förlorar i översiktligheten.

– En annan viktig fråga är hur vi ska nå ut med information om appen, att den finns och att det är den man ska använda, säger Tomas Grönberg. Och ska alla ha all information? Finns det viss information som bara personalen ska ha? Ja, det gäller att tänka efter före.

Just nu arbetar man med att testa systemet, som snart kommer att släppas.

Här kan du se hur IFU Arena har börjat bygga upp sitt system. Fundera över hur det skulle kunna fungera på din arbetsplats. Vilka funktioner skulle ni behöva?


Ladda ned