Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2017  |  Tio kyrkor i Småland är nu säkrare

08 sep 2017

Tio kyrkor i Småland är nu säkrare

Utvägen har det senaste halvåret gjort tillvaron säkrare för kyrkobesökarna i Småland och Södra Vedbo pastorat. Ett tiotal kyrkor har tillgänglighetsanpassats med hjälp av kontrastmarkeringar.

Södra Vedbo pastorat består av elva församlingar med huvudort i Eksjö i Småland. Det finns tolv kyrkor, två kapell, församlingshem, personallokaler och liknande. Totalt ett 60-tal byggnader. Pastoratet omfattar 8–10 mil från ena till andra änden.

Jan Olofsson är fastighetsansvarig för pastoratet och i det ingår brand- och utrymningssäkerhet, underhåll samt att fastigheterna uppfyller alla krav på regler och normer som inte minst Boverket kräver.

Boverkets krav vad gäller tillgänglighetsanpassning utgjorde startskottet för många församlingar runt om i landet att se över om fastigheterna uppfyllde de normer och krav som finns.

– Vi gjorde en total genomgång under sommaren 2016, berättar Jan Olofsson.

En av anledningarna var att fyra pastorat slogs ihop till ett. Med hjälp av Utvägen gick man igenom alla kyrkor, kapell, församlingshem och expeditioner, förskolor och byggnader på kyrkogårdarna.

Det blev en lång lista där behoven var noga dokumenterade. Det handlade om åtgärder som skulle göras både utomhus och inomhus. Resultatet blev att Utvägen utförde en rad arbeten runt om i pastoratet. Till största delen var det trappmarkeringar.

– Valet av Utvägen var enkelt, säger Jan Olofsson. De kan jobbet, de känner till vilka material man ska använda och hur det ska appliceras. Jag har stort förtroende för hur de har utfört sin uppgift. De är i princip självgående. Om det har dykt upp någon fråga har de hört av sig, men det har flutit på mycket bra.

– Många av våra fastigheter är historiska byggnader i känsliga miljöer, så det gäller att arbetet utförs med stor hänsyn till dessa värden, säger Jan Olofsson. Utvägen har i det avseendet varit lyhörda och kunniga.

Nästa steg för Södra Vedbo pastorat blir att se över brandskyddsdokumentationen och hela det systematiska brandskyddsarbetet. 

– Vi har ett långt samarbete med församlingarna i Småland, berättar Utvägens representant Mattias Elm. Sofiakyrkan i Jönköping fick kontrastmarkeringar för sju, åtta år sedan och de håller fortfarande. Nu har vi precis avslutat ett arbete för Skogskyrkogården där vi gjort utomhusmarkeringar av trapporna till kapellen. 


Ladda ned