Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2017  |  Total genomgång av brand- och utrymningsskyddet

08 sep 2017

Total genomgång av brand- och utrymningsskyddet

Utvägens breda utbud och expertkunnande avgjorde när Jakobsdals charkuteri i Göteborg fick en total översyn av brand- och utrymningssäkerheten. Speciella lokala anpassningar i de gamla fabriksbyggnaderna var en del av det framgångsrika arbetet.

Sanny Andersson är teknik- och anläggningschef för Jakobsdals Charkuteri i Göteborg. I hans ansvarsområde ingår bland annat brand- och utrymningssäkerhet. Charkuteriet är beläget i gamla Slakthusområdet och består av ett antal äldre fabriksbyggnader som tidigare har inhyst olika verksamheter. Husen har under åren byggts om och byggts till, inte alltid med tanke på bästa brand- och utrymningsskydd.

– Det blir lätt så här när ett företag expanderar på kort tid, säger Sanny Andersson. Vi är i dag nästan 100 anställda fördelade i olika hus på flera våningsplan, så det är inte helt enkelt.

Därför var det dags att se över de delarna. Utvägen fick uppdraget och gjorde en inventering under förra året. En gedigen åtgärdsplan presenterades och det fysiska arbetet kunde komma igång.

Naturligtvis blev det en hel del uppmärkning av utrymningsvägar, nya utrymningsplaner och olika skyltar med efterlysande material. Utvägen fick också uppdrag att lägga upp det systematiska brandskyddsarbetet, SBA. Det gjordes i Utvägens webbaserade system ZuCasa med klickbara ritningar.

– Jag tycker att ZuCasa verkligen är ett bra system, säger Sanny Andersson. Det är väldigt effektivt att ha all information samlad på ett ställe. Vi kommer att köpa in surfplattor till alla som är ansvariga för att gå brandskyddsronder, så kommer det att bli mycket smidigt.

Tack vare ett stort arbete av Annika Bengtsson på HR-avdelningen har samtlig personal också fått grundläggande brandskyddsutbildning och utrymningsledarna en specialutbildning genom Utvägen.

– En stor fördel med att anlita Utvägen är att de erbjuder hela bredden när det gäller brand- och utrymning, konstaterar Sanny Andersson. De har kunnat tillgodose hela vårt behov, från de praktiska tekniska delarna till SBA, utbildning och inte minst bidragit med sin kunskap om hur man löser de problem som finns. 

I vissa utrymmen saknades alternativa utrymningsvägar, det vill säga andra vägar än ingångsvägen. Utvägen löste det genom att föreslå att man skulle öppna upp dörrar som var igensatta, eller ta upp fönster som fick bli ny utrymningsväg.

– Det här är exempel på lokala anpassningar, som man bara kan göra om man har kunskapen och erfarenheten, vilket Utvägen har, avslutar Sanny Andersson.


Ladda ned