Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2019  |  Boka in oss för att besiktiga Er brandgasventilation

15 mar 2019

Boka in oss för att besiktiga Er brandgasventilation

Sakterligen försvinner vintern och det är dax att se över braqndgasventilationen. Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och bostadsrättsföreningar är enligt lag skyldiga att upprätthålla ett fungerande brandskydd. Våren är en bra tidpunkt för den årliga översynen av fastighetens rökluckor.

Enligt lagen om Skydd mot Olyckor, Arbetsmiljölagen och SVEBRAS föreskrifter ska rökluckorna servas av en auktoriserad servicetekniker en gång per år. Anledningen är att det oftast är röken som orsakar störst skada vid brand då gaserna ger upphov till brandspridning och explosionsrisk.

Boka service av rökluckorna redan i dag Våra auktoriserade servicetekniker utför service över hela landet. Välkommen att boka service av rökluckor på tele 018-56 80 80 eller maila info@utvägen.se. Förenkla morgondagens brandskyddsarbete Service av rökluckorna är en av flera viktiga delar i det systematiska brandskyddsarbetet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra servicetekniker, i kombination med ett digitalt system, redan i dag förenklar det kontinuerliga brandskyddsarbetet för många fastighetsägare, utnyttjanderättshavare och bostadsrättsföreningar.


Ladda ned