Skip Navigation LinksStart  |  Här finns vi  |  BOHUSLÄN & DALSLAND  |  Nyheter

Här finns vi

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder.

Utvägens målsättning är att med samhällets olika krav som bas samt en anpassning till kundens verksamhet, vara en resurs i frågor som rör brand- och utrymningssäkerhet.


Välj kontor:

BOHUSLÄN & DALSLAND

Kontoret erbjuder konsultation inom utrymningssäkerhet, brandskydd som t ex brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete SBA, samt tillgänglighet. Kontoret levererar sjukvårdsutbildning som t ex första hjälpen eller L-ABC, brandskyddutbildning och brandövningar. Vi levererar även produkter som t ex utrymningsskyltar, nödbelysning, utrymningsplan och kontrastmarkeringar.  

23 jan 2019

26 apr 2018

Gratis användarutbildning i Zu Casa via Skype

Den 15/5 kl 09.00 har vi en gratis användarutbildning via skype

Lägg in denna länk i din almenacka den 15/5 kl 09.00

Vi kommer att ta bl.a. det här:

  • Tips och tricks (bl a glömt bort samt ändring av lösenord, ändra i dokument, hjälpavsnittet/e-learning, kontrollronder i app)
  • Funktioner i Zu Casa (bl a statistik, klickbara ritningar etc)
  • Nyheter och framtida uppdateringar (bl a servicemodul för släckutrustning och brandgasventilation samt vår nya produkt för egenkontroller)

 

Länk till skype möte klicka här


07 sep 2017

Utvägen expanderar

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brandskydd och utrymningssäkerhet. Utvägen har idag 20 kontor över hela landet vilka 10 drivs av franchisetagare.

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker nu franchisetagare som helhjärtat vill ägna dig åt att besöka näringslivet i Sverige för att skapa affärsrelationer och erbjuda produkter och tjänster ur vårt koncept.

Är du dessutom målinriktad, har gott affärssinne, då kan du vara rätt person.

Utvägen erbjuder ett väl etablerat och tydligt koncept med ett starkt varumärke samt över 30 års erfarenhet inom området brand och utrymningssäkerhet.

Vi erbjuder dig givetvis utbildning och hjälp att komma igång hos dina kunder.

Just nu söker vi dig som vill bli Franchisetagare i Dalarna, Gävle, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalsland och Skaraborgs län.

Är du intresserad av att bli franchisetagare till Utvägen kontakta vvd Fredrik Ahlin
070-3708560, fredrik.ahlin@utvagen.se


28 jun 2017

Bättre kontrollsystem hade kunnat förhindra Londonbranden

Brandskyddsföreningen beklagar den tragiska höghusbranden i London i går som krävde flera människoliv. Mycket tyder på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet – med fungerande kontroll- och säkerhetssystem hade många liv kunnat räddas.

I flerbostadshus ska lägenheterna vara konstruerade för att stå emot brandspridning i minst 60 minuter. Det har dock inträffat fall där elden har spridit sig snabbt i brännbara fasadmaterial, och mycket pekar på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet i Grenfell Tower.   


– Materialutvecklingen inom byggbranschen går idag väldigt fort och det gäller att vid byggtillfället inte lockas till att använda billiga oprövade material. I dag finns beprövade byggmaterial som gör att brandsäkerheten är lika bra i hela huset – även högst upp i ett höghus, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Om man bygger enligt regler och beprövade byggmetoder med byggprodukter som uppfyller standarder och kraven i byggreglerna, ska inte den här typen av katastrofbränder kunna inträffa. Den känsliga delen i byggprocessen är kontrollen av efterlevnaden.

Brandskyddsföreningen befarar att eventuella byggfel inte upptäcks i ett kontrollsystem som i dag baseras på byggherrens egenkontroll. Brandskyddsföreningen är också tveksam till om kraven som finns idag på fasadapplikationer har tillräckligt hög säkerhetsmarginal med avseende på brandrisken.

– För att brandskyddet i en byggnad ska fungera över tid är det viktigt att det kontrolleras och underhålls och att det finns en riskmedvetenhet hos de som projekterar och bygger, men även hos de som ansvarar för brandskyddet under driftskedet. Den tragiska olyckan visar på vikten av att ha ett systematiskt brandskyddsarbete. säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.  

 

Källa: Brandskyddsföreningen

 

Utvägen hjälper dig med ditt brandskyddsarbete.
Kontakta oss för mer information.


Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: