Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Bombhot

Välj tillfälle:


Innehåll: Utbildningen är indelad i tre block och omfattar:

Block 1: Detta block beskriver lite kring fenomenet bomhot och
ger en grundläggande bild av vad är ett bomhot, varför
man hotar, vem gör det o.s.v.

Block 2: Detta block behandlar och beskriver hur vi kan förbereda
oss praktiskt genom rutiner och instruktioner. Vad
ska man tänka på om hotet skulle inträffa, hur bemöter
man hotaren, hur och vilka frågor bör ställas, o.s.v.

Block 3: Här tränar vi praktiskt genom att lära oss lyssna efter
rätt saker och lära oss plocka ut den viktigaste informationen.

Genomförande:

- På Er arbetsplats.
- 3 timmar per grupp.
- Cirka 12 deltagare/grupp.
- Deltagarna erhåller studiematerial av vad som gåtts igenom.


Omfattning: Det gäller att vara förberedd både mentalt och praktiskt för att bäst klara ett bombhot.

Det finns idag ett antal hot som kan drabba en arbetsplats. Bombhot är en
sådan händelse. Genom en bra utbildning kan man skaffa sina anställda en god grund för att på ett bra och riktigt sätt hantera en sådan situation.

Utvägens utbildning i bombhot vänder sig främst till telefonister, receptionister
och sekreterare men även till beslutsfattare på arbetsplatsen.

Målgrupp:


Sista anmälningsdatum: 2099-12-31

Lediga platser: Stort antal.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: