Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsansvarig / kontrollant

Välj tillfälle:


Innehåll: - Lag om skydd mot olyckor
- Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter
- Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete
- Nyttjanderättshavarens ansvar
- Hur arbetet bedrivs praktiskt och systematiskt över tiden
- Vad innebär en kontrollrond
- Delegation/arbetsorder
- Räddningstjänstens nya roll (System tillsyn)
- Praktiska övningar
- Dokumentation

Omfattning: Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats Kungens kurva
Kaffe och lunch ingår

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Målgrupp: Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig eller kontrollant.


Sista anmälningsdatum: 2018-05-24

Lediga platser: 19 st.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: