Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsansvarig steg två

Välj tillfälle:


Innehåll: - LSO- hur har det gått så här långt?
- Risker och riskanalyser
- Brandkompetensutvecklingsschema
- Så här utvecklar vi våra brandskyddsregler
- Information runt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Orsaker till brand
- Fördjupning byggnadstekniskt brandskydd
- Fördjupning brandskyddsdokumentationer
- Utrymningsplanering

Dagen varvas av traditionell föreläsning samt grupparbeten

Omfattning: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har sedan 2004 verkat för att minska antalet olyckor i landet. Många verksamheter har sedan lagen införts lagt upp en arbetsmedtod för att systematiskt se över sina risker, utbilda sin personal och kontrollerat efterlevnaden av brandskyddet i sina lokaler.

Utvägen har bl.a.erbjudigt både brandskyddsansvariga samt kontrollanter en grundutbildning som går igenom lagstiftning, föreskrifter, arbetsmetodik och ansvar. Nu är det dags att ta nästa steg för att bygga på kunskapsbanken. Utbildningen Brandskyddsansvarig steg 2 riktar sig till beslutsfattare, säkerhetsansvariga samt brandskyddsansvariga som vill ha djupare information om hur brandskyddsarbetet kan utvecklas. Kursen hålls under en dag och vi erbjuder den över hela landet.

Målgrupp: Personer som har gått brandskyddsansvarig steg 1.


Sista anmälningsdatum: 2013-12-31

Lediga platser: Stort antal.


OBS!

Anmälningstiden har passerats för detta tillfälle.