Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Företåndare brandfarlig vara

Välj tillfälle:


Innehåll: - Grundläggande kunskap om brand
- Fysikaliska data för brandfarliga och explosiva varor
- Genomgång av lagen
- Tillståndsansökan
- Klassningsplaner
- Delegation
- Säkerhetsdatablad
- Tillsyn

Dagen varvas av traditionell föreläsning samt grupparbeten

Omfattning: Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet utse en eller flera föreståndare. Dessa ska även få medel och kunskap att kunna utföra de arbetsuppgifter som åligger dem. Utvägen erbjuder en heldagsutbildnining som riktar sig till föreståndare samt beslutsfattare i verksamheterna och ska ge en djup information om de krav som ställs på en verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva varor. utbildningen erbjuds över hela landet.

Målgrupp: Föreståndare brandfarlig vara.


Sista anmälningsdatum: 2099-12-31

Lediga platser: 12 st.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: