Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Grundutbildning riskmedvetenhet

Välj tillfälle:


Innehåll:
- Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
- Hotbilder
- Brandskador
- Samhällets krav
- Brand och dess utveckling
- Byggnadstekniskt brandskydd
- Räddningstjänsten som resurs
- Utrymningsplanerna
- Återsamling och närvarokontroll
- Förutsättningar på den egna arbetsplatsen

Utbildningspasset tar cirka två timmar och genomförs med grupper om cirka 15 personer.

Omfattning:
Det gäller människorna och arbetsmiljön - men också verksamheten!

Utvägens grundutbildning riktar sig till alla anställda på en arbetsplats. På varje arbetsplats finns ett antal hot som, om olyckan är framme, kan kräva en snabb utrymning för att undvika personskador. Utbildad och riskmedveten personal är en av de bästa metoderna att identifiera och förebygga faror.

För att minimera den tid som krävs från det att ett hot upptäckts till att evakueringen startas krävs kunskaper om larmens betydelse och vilka åtgärder var och en skall vidta vid larm.

Kunskap om vikten av en effektiv närvarokontroll är också en viktig del i att så snabbt som möjligt ge räddningspersonal information om eventuellt kvarvarande personer.

Innehållet i vår grundutbildning anpassas till de förhållanden och de instruktioner som råder på Er arbetsplats.

Målgrupp:
Alla som behöver få grundläggande kunskaper i riskmedvetenhet.


Sista anmälningsdatum: 2099-12-31

Lediga platser: Stort antal.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: