Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Heta Arbeten utbildning

Välj tillfälle:


Innehåll: - Definitioner
- Fast och tillfällig arbetsplats
- Tillståndsansvarig
- Förbudsområde
- Brandfarliga varor
- Entreprenadregler
- Läggning av tätskikt
- Praktisk övning

Omfattning: Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder
menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför. Alla inblandade – Tillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Minst 10 och max 20 deltagare per utbildningstillfälle.
Utbildning tar en (1) arbetsdag (09:00-16:00)

Pris 2995:-

Kaffe, lunch samt dokumentation ingår.
Utbildningen sker i LTPAB lokaler på
Elektravägen 31 i VästbergaMålgrupp: Alla som jobbar med Heta arbeten som behöver certifikat


Sista anmälningsdatum: 2018-10-08

Lediga platser: 20 st.

Anmäl dig nedan

PERSONUPPGIFTER

* Namn (För och Efternamn):
 
* Personnr (ÅÅMMDD-NNNN):
 
* E-post:

  Mobilnr:

* Kunskaper i svenska språket: 
 


ARBETSGIVARUPPGIFTER

* Arbetsgivare:
 
* Organisationsnr:
 

ADRESSUPPGIFTER

* Typ av adress:

* Mottagare rad 1:
 
  Mottagare rad 2:

* Gatuadress/box:
 
* Postnr: