Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Utbildning utrymningsledare

Välj tillfälle:


Innehåll:
- Utrymningsledarens roll.
- Före en utrymning.
- Under en utrymning.
- Efter en utrymning.
- Avsökning inom eget ansvarsområde.
- Hjälpmedel.

Utbildningens genomförande:

Utbildningen innefattar både teori och praktik men med betoning på anpassning till den aktuella arbetsplatsen. Gruppen kommer också att diskutera ett antal aktuella frågeställningar

Max 12 personer per utbildningstillfälle.

Utbildningen tar ca 3 timmar.

Omfattning:
Målsättningen är att efter genomgången utrymningsledarutbildning skall
utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll samt ha en fördjupad kunskap om hur utrymningen skall hanteras inom sitt ansvarsområde. Detta gäller så väl Före som Under samt Efter en eventuell utrymning.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till de personer inom en verksamhet som vill verka som utrymningsledare för att därmed stärka och påverka att en utrymning blir så lyckad som möjligt utan att därmed äventyra sin egen säkerhet.


Sista anmälningsdatum: 2099-12-31

Lediga platser: Stort antal.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: