Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Brandskyddsutbildning

Utrymningsövning

Välj tillfälle:


Innehåll: ”Utrymning är inte bara att springa ut”

Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika svårt för olika arbetsplatser och det är många detaljer som måste fungera och en rad frågor som skall vara besvarade.

Med en övning tränas personalen i de moment som kan ingå i en utrymning. Brister framkommer på ett tydligt sätt.
Förberedelser:

För att få ett bra utbyte och på ett realistiskt sätt genomföra en utrymningsövning krävs förberedelser. Syfte och mål med övningen bör fastställas. De förberedelser som krävs varierar från fall till fall.


Omfattning:

Genomförande:

Övningen genomförs efter en utarbetad och överenskommen plan. Under övningen följer vi hela skeendet från larm till återsamling. Vi observerar och avrapporterar enligt ett observatörsprotokoll som varje funktionär följer.


Uppföljning:

När utrymningsövningen är genomförd får alla som deltar en möjlighet att skriftligen besvara ett antal frågor. Efter sammanställningen redovisar vi resultatet med kommentarer och ger förslag på åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

Målgrupp:


Sista anmälningsdatum: 2099-12-31

Lediga platser: Stort antal.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: