Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Sjukvårdsutbildning

En välmotiverad och välutbildad personal, har visat sig vara det mest effektiva sättet att förbygga olycksrisker och förbättra arbestmiljön och säkerheten ute på arbetsplatserna.

 

För att komma tillbaka till utbildningssidan på vår hemsida >> Klicka här.