Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Sjukvårdsutbildning

Första Hjälpen L-ABC

Välj tillfälle:


Innehåll:
- Kontroll av medvetande-andning-puls
- Ta hand om en medvetslös, fria luftvägar och stabilt sidoläge.
- Ge mun-till-munandning vid andningsstopp.
- Förebygga cirkulationssvikt, stoppa blödning, placering av skadad.
- Organisera och handla rätt på olycksplats.
- Tillämpningsövningar.


Omfattning: Olycksfall inträffar varje dag i trafiken, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. När ett olycksfall inträffar är det oftast du som medmänniska som får rycka in och hjälpa den skadade. Dessutom kräver Arbetsmiljöverket genom AFS 1999:7 att på varje arbetsplats ska ett lämpligt antal anställda ha utbildning i Första hjälpen.

Utbildningens mål:

Utbildningens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande
första hjälpen.

Utbildningens genomförande:

Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt där deltagarna får öva på varandra.
Utbildningen genomförs hos kunden.
Samtliga utbildare är sjukvårdsutbildade.
Max 12 personer per utbildningstillfälle.
Utbildningen tar ca 2,5 timmar
Inga förkunskaper krävs


Målgrupp: Samtlig personal.


Sista anmälningsdatum: 2099-12-31

Lediga platser: Stort antal.


Anmäl dig nedan

* Namn:
 
* E-post: