Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Tillgänglighet

Bakgrund

Utvägen har genomfört ett 30-tal seminarier genom åren i till- & frångänglighet. Vi har fått mycket uppskattning över hur vi tydliggör kravställningen samt hur man kostnadseffektivt lösa de brister som man behöver åtgärda. Utvägen är engagerade i Svensk tillgänglighet (branschorganisationen) och varit med på seminarier /nätverksmöten som Myndigheten för delaktighet (f.d Handisam) har hållit i. Utvägen har historiskt sett gjort mycket med utrymning och uppmärkning för det. Det har ju alltid varit en viktig fråga för oss att alla skall ha samma möjlighet till en trygg och säker utrymning även om man sitter i en rullstol eller har andra funktionsnedsättningar. Vi får också uppskattning för vårt sätt att inventera när vi fokuserar på att åtgärda bristerna. Vi brukar säga att vi tar inte betalt för att tala om hur mycket brister man har det viktiga är att man vet vad man skall göra åt en brist när vi ser den.

1/1 2015 blir en otillgängligmiljö diskrimineringsgrundande. Detta innebär att har man fastigheter dit allmänheten har tillträde och ej åtgärdar dem enl. "Enkelt avhjälpta hinder" och en person tycker att man blir diskriminerad på grund av den bristande tillgänglighet kan man gå till diskrimineringsombudsmannen och driva en rättslig process mot fastighetsägaren.

Dessa Seminarier vänder sig i synnerhet till kommun, landsting och kommersiella- & bostads  fastighetsbolag. Det brukar även vara populärt bland arkitekter, lokala HSO samt politiker.