Gå vidare till Utvägens kontaktformulär om du vill bli kontaktad för att få mer information >> Klicka här.

Du kan även leta dig vidare till ditt lokala Utvägenkontor för att sedan kontakta vår representant för att få svar på dina eventuella frågor >> Klicka här.

Webbaserat SBA-arbete / Zu Casa

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt utbildar och övar personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet.

Zu Casa / SBA

Utvägen följer de lagstiftningar som finns runt brand och utrymningssäkerhet när vi dokumenterar och upprättar ett SBA arbete till vår kunder.

ZuCasa är vårt uppskattade system för Systematisk Utrymning & Brandskyddskontroll. Systemet är helt webb-baserat och innehåller en hel del smarta funktioner som underlättar arbetet för dig som är brandskyddsansvarig.