Skip Navigation LinksStart  |  Om Utvägen  |  Historik

Historik

Utvägen startade 1979. En av de första produkterna som lanserades var den patenterade efterlysande färg som finns i utrymningsskyltar och vägledande markeringar. Utvägen har utvecklats mycket sedan dess. 

Redan i början av 1980-talet introducerades System Utvägen. Sedan mitten av 1990-talet är Utvägen det ledande företaget inom utrymningssäkerhet.

Utvägen arbetar fortlöpande med att utveckla sitt utbud av produkter och tjänster vilket bland annat medfört att Utrymningsberedskap introducerades i slutet av 1990-talet.

Den kontinuerliga utvecklingen har även inneburit att Utvägen utarbetade ett verktyg Systematiskt Utrymning och Brandskyddskontroll (SUBK) inom ramen för det Systematiska Brandskyddsarbetet, SBA.

Vi har även skapat ett webbaserat system (Zu Casa) med funktionen att göra sin brandskyddskontroll via sin smartphone eller sin surfplatta. Systemet bygger på klickbara ritningar och har inbyggd alarmfunktion för kontrollpunkter med har brister som inte är åtgärdade. Systemet gör att du är kontinuerligt uppdaterad med organisationens brandskyddsstatus. 

Under våren 2017 släpper Utvägen ett system för Systematiskkt Arbetsmiljöarbete (SAM) på samma plattform som Zu Casa. Det blir ett nytt steg i Utvägens vision att skapa säkra och trygga arbetsplatser. 

Kontaka oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: