Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Industri  |  A-train

A-train

Arlanda Express söker hela tiden förbättringar
– Ur räddningssynpunkt är systemet exemplariskt bra, säger Öystein Rönne-Petersén, men man kan inte luta sig tillbaka bara för det. Vi söker hela tiden förbättringar.
Extremt höga krav på säkerhet i en extremt komplicerad miljö är vardagen för Arlanda Express. Därför är det av stor vikt att ha kontroll över det systemetiska brandskyddsarbetet, så att anläggningarna konstant är uppdaterade, kompletta och trygga.

Utvägen 3D har arbetat med Arlanda Express under några
år. Nu har en genomgripande analys gjorts av hela det systematsika
brandskyddsarbetet. Öystein Rönne-Petersén är ytterst ansvarig för brandskyddet på A-Train AB, som sköter tågtrafiken mellan Stockholm och Arlanda.
– Vi har ett komplicerat gränssnitt i våra anläggningar, säger han.
Både det publika, med ansvar för hundratals resenärer, det icke publika, med över 8 km tunnlar, juridiska aspekter och flera underleverantörer som arbetar för oss.
Den stora risken är förstås om det utbryter en brand i ett tåg när det befinner sig i en tunnel. Passagerarna måste snabbt kunna evakuera själva på ett säkert sätt. Uppmärkningen i tunnlarna måste vara extra tydlig, eftersom det tre anställda på varje tåg som kan hjälpa till. Om olyckan är framme måste systemet var så konstruerat att man ska kunna ta sig ut och komma i säkerhet själv.
Tågen i sig är bra brandsäkrade, med moderna material och säkerhetskonstruktioner.
– Ur räddningssynpunkt är systemet exemplariskt bra, säger Öystein, men man kan inte luta sig tillbaka bara för det. Vi söker hela tiden förbättringar.
Personalen utbildas kontinuerligt och har god vana. 20–30 sådana utbildningar har skett genom åren. I tunnlarna finns brandceller och evakueringsschakt. På perrongerna finns också brandceller i form av glasburar med övertryck.
– Lagreglerna är också väldigt speciella, påpekar Öystein. 

Det är inte bara arbetsskyddslagstiftningen och liknande som vi ska ta hänsyn till, vi lyder under en järnvägslag med många specifika element också. Järnvägslagen ingår i ett säkerhetsstyrningssystem och kontrollinstansen är Transportstyrelsen.
Utvägen var med och gjorde det systematiska brandskyddsarbetet i biljettkontor och driftledningscentralen ovan jord, förra året.
Nu har de gått ner under jord. Naturligtvis fanns redan ett systematiskt brandskyddsarbete gjort. Anläggningen
togs i drift för tio år sedan och är ett av de modernaste i sitt slag i Sverige.
Utvägen fick i uppdrag att göra en revision av det arbete som tidigare var gjort. Det innebar bland annat att kartlägga och gå igenom hela systemet, peka på brister och ge förslag till åtgärder i form av uppdateringar och kompletteringar.
– De har gjort ett mycket bra arbete, säger Öystein. Vi är väldigt nöjda med resultatet. Tack vare Utvägens rapport har vi fått en överblick av statusen på hela anläggningen, brytpunkter, ansvarsområden, etc.
Utvägen presenterade arbetet i form av en databasmodell i Excel, utskrifter, ritningar och listor. De har också upprättat ett delegeringsdokument, så att de olika underleverantörerna i anläggningen känner till sina ansvarsområden.
Arbetet med skötsel och underhåll delas av Infotech och Dalkia. Angränsningar till Luftfartsverket finns också. Varje underleverantör har fått egen dokumentation som rör deras ansvarsområden. Risken för att något faller mellan stolarna blir minimal. Vill man flytta en gränspunkt är det lätt att få ut ur systemet. Nästa steg blir att A-train ska utvärdera vilka åtgärder man ska vidta härnäst. En del kompletterande uppmärkning kan bli aktuellt. Enklare saker som belysning, rengöring av armaturer och skyltar kan göras omgående.
Man planerar också att genomföra en utrymningsövning i tunneln. Problemet är att tågen går nästan dygnet runt, så när som på en timme mitt i natten.

ARLANDA EXPRESS – FÖRETAGSFAKTA
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats.
Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 20 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval.
Arlanda Express har cirka 180 medarbetare. Trafiken startade i november 1999 och 2008 reste 3.2 miljoner passagerare med Arlanda Express.
Arlanda Express ägs och drivs av A-Train AB som även projekterade och byggde den nya Arlandabanan. När banan stod klar hösten 1999 överlämnades anläggningen till staten. I gengäld
leasar nu A-Train AB tillbaka Arlandabanan med en exklusiv koncession, dvs. rätten att köra tågtrafiken fram till år 2040, och verksamheten drivs helt och hållet på marknadsmässig grund.
Sedan januari 2004 ägs A-Train AB av Macquarie Group.