Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Industri  |  Daros

Daros

Hög säkerhet i het bransch
– Förutom lösningar för hur brand- och utrymningssäkerheten kunde förbättras fanns även en genomarbetad & kostnadseffektiv strategi för hur säkerheten kan hållas uppdaterad genom kontinuerliga analyser, brandskyddskontroller, utbildning & övning.
Daros Piston Rings AB i Mölnlycke tillverkar kolvringar till marindieslar. En ”het” bransch där ugnar som håller en temperatur på 1 400 grader smälter ner stål som sedan hälls ner i stora gjutformar. Och en bransch med många riskmoment.

– Inte minst ur brandsäkerhetssynpunkt innehåller vår tillverkningsprocess flera farliga, men samtidigt nödvändiga moment som måste utföras, säger Christer Jansson, säkerhetsansvarig vid Daros Piston Rings AB.

Trots den högteknologi som man förfogar över inom Daros är det omöjligt att få bort alla riskmoment i tillverkningsprocessen. I stället har man gjort vad som är praktiskt möjligt och satsat på ett högeffektivt koncept för brand- och utrymningsberedskap.

– Förutom lösningar för hur brand- och utrymningssäkerheten kunde förbättras fanns även en genomarbetad och kostnadseffektiv strategi för hur säkerheten kan hållas uppdaterad genom kontinuerliga analyser, brandskyddskontroller, utbildningar och övningar, fortsätter Christer Jansson. Och den lösningen valde vi.

Daros anläggning på cirka 8 000 kvm är utrustad med genomarbetade utrymningsplaner, tydliga markeringar av utrymningsvägarna och ett skräddarsytt avsökningssystem med avrapportering. Hela personalstyrkan på cirka 115 personer har en grundläggande brandsäkerhetsutbildning.  Eftersom verksamheten är uppdelad på tre skift har sammanlagt 16 anställda utbildats till utrymningsledare. Dessa har också fått särskild HLRutbildning.

– Även om vi hittills varit förskonade från allvarligare brandincidenter har våra säkerhetsrutiner rönt stor uppskattning bland personalen,
berättar Christer Jansson. Daros har samarbetat med Utvägen Göteborg sedan 2002 och under årens lopp har samarbetet fördjupats.
Senast har en total revision och uppdatering av den systematiska brandskyddsaarbetet utförts. Hela systemet finns också på CD-Rom och på intranätet.

Fakta Daros

Göteborgsföretaget Daros har anor från slutet av 1700-talet när skotten David Robertson startade en liten smedja. Drygt hundra år senare började Daros att tillverka kolvringar till fartygsbyggarna. Ångan har numera ersatts av olja men kolvringarna finns kvar och Daros är en världsledande tillverkare. Det är inte vilka kolvringar som helst – storleken kan växla från två decimeter upp till två meter och det ställs höga krav på materialets sammansättning och beständighet.