Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Industri  |  Ramnäs bruk

Ramnäs bruk

Järnhårda krav på säkerhet
– När det gäller säkerhetstänkande måste vi ligga i framkant, säger Mats Sohlström. Dels kräver våra kunder det, dels våra norska ägare. Vi arbetar i en farlig miljö, heta arbeten, tunga lyft, traverser etc.
På Ramnäs Bruk sätts alltid säkerhet och kvalitet i första rummet. För att vara kvar på marknaden krävs att man konstant ligger i framkant. Kundernas krav styr brukets produktion och genom sina norska ägare är säkerhetsföreskrifterna ännu högre än de svenska.


Ramnäs Bruk tillverkar och exporterar ankarkätting till offshoreindustrin, en bransch som ställer extremt höga krav på kvalitet och säkerheten till havs. Det finns endast fem leverantörer
av kätting till oljeplattformar i världen. Ramnäs Bruk är en av dem. En medelstor oljeplattform kostar 7,5 miljarder kronor och kan ha 100-200 arbetare. Det är alltså stora kostnader och många människor som arbetar
i en hårt utsatt miljö. En oljerigg som sliter sig eller sjunker är inte bara en ekonomisk katastrof, det får helt enkelt inte hända. Kättingarna som håller riggen på plats är dess livlinor. De måste hålla
för alla påfrestningar dygnet runt, året runt, i storm och orkan.
40 000 LÄNKAR
Därför ställer oljeföretagen extremt höga krav på material och kvalitet. Ingen kedja är bättre än sin svagaste länk, brukar man säga. Det gäller
verkligen för Ramnäs Bruk. En oljerigg kan ha 40 000 st länkar. Ingen får brista. Mats Sohlström är teknisk direktör för Ramnäs Bruk AB. Han har arbetat på bruket sedan 1988 i flera olika befattningar.
– När det gäller säkerhetstänkande måste vi ligga i framkant, säger Mats Sohlström. Dels kräver våra kunder det, dels våra norska ägare. Vi arbetar i en farlig miljö, heta arbeten, tunga lyft, traverser etc.
Ramnäs Bruk ligger nio kilometer från närmaste räddningstjänst, som finns i Surahammar. Åreligen görs kontroller och man går igenom brandskyddet.
På 1990-talet uppstod en brand på Ramnäs Bruk som gjorde att bruket stod still i över ett halvår. Halva personalen
idag, fanns med redan då. Det utgjorde en varningsklocka och om något sådant skulle hända idag vore det en katastrof.
– Inte visste vi att det kunde brinna i betong, men det gjorde det då, berättar Mats Sohlström.
Branden utvecklade sig väldigt fort och vi hann inte med att släcka själva.
Utvägen kom in på Ramnäs för ett år sedan och fick i uppdrag att göra en nulägesanalys för brandsäkerheten. Resultatet blev först att utrymningsvägar och skyltning fick uppdateras.
Därefter genomfördes brandskyddsutbildning för samtliga 105 anställda i ett antal omgångar, eftersom bruket jobbar i skift.
– Det bästa med utbildningen är att alla börjar tänka i termer av brandsäkerhet, berättar
Mats Sohlström. Senare genomförde vi också sju olika
utrymningsövningar. Helt oförberedda övningar, som gav stora insikter, eftersom vi kunde identifiera en del brister.


TVÅ SAKNADES
– Om det hade varit på riktigt hade vi förlorat två arbetskamrater. Dessa två arbetade i ett angränsande rum, ett ställverk, och glömdes bort när lokalerna utrymdes. När folk
förstod det blev övningen mycket realistisk. Till övningen använde man
handdrivna sirener och dessa visade sig också ha vissa brister,
då en av dem inte fungerade under en övning. Det tog ett tag innan man insåg att man inte kunde låta det vara, så istället fick man ropa ”Det brinner!”
”Utrym lokalen!”
– Det är nyttigt när saker och ting inte fungerar som de
ska, det är då man lär sig att lösa situationen, säger Mats
Sohlström. Men vad gäller utrymningsledarnas uppgifter
och personalens agerande, så gick det galant. Alla (utom två) kunde räknas in på återsamlingsplatsen
efteråt. Lärdomen blir att människoliv alltid måste sättas främst.
Idag har Ramnäs Bruk sex stycken utrymningsledare i de tre skiften, två på produktion, två på huvudkontoret och två på underhållsavdelningen.
Man har även utbildat två brandskyddsansvariga. Den
27 maj utbildar Utvägen samtliga Ramnäs utrymningsledare med fördjupad utbildning efter de brister och erfarenheter som erhölls efter de sju utrymningsövningarna.

UTVÄGEN PROFFS
– Utvägen har varit väldigt professionella, seriösa och serviceminded i hela den här processen, slår Mats Sohlström
fast. De känns inte som vilken underleverantör som helst, de tar ett stort ansvar och känner väl till vår verksamhet, vilket är viktigt.
– Det har varit mycket lärorikt och ett nyttigt uppvaknande att gå igenom de här bitarna, säger Mats Sohlström.
Alla är mycket nöjda och hela personalen har nu alltmer börjat tänka brandskydd och säkerhet.

FAKTA OM RAMNÄS BRUK
Ramnäs är en bruksort med gamla anor. Redan år 1590 anlades den första
stångjärnshammaren vid Kolbäcksån av Katarina Stenbock, som fått området i änkepension efter maken kung
Gustav Vasa. Hammaren fick därför namnet Kungshammaren. Tackjärnet fick man från olika hyttor belägna uppströms. Bruket växte, och vid 1600-talets mitt hade ytterligare fyra hamrar uppförts vid forsarna i Ramnäs.
Med tiden kom kätting att bli Ramnäs egen produkt. Den gamla kättingsmedjan byggd i slaggtegel är bevarad. Under 1930-talet började man även tillverka rostfria diskbänkar. Idag är produktionen delad på flera företag, men kätting tillverkas alltjämt. Ramnäs kättingar har 25 procent av världsmarknaden. I jämförelse har
Volvo 0,2 procent av bilmarknaden. En kätting till en oljerigg kan hålla i upp till 25 år.