Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Industri  |  Sandvik

Sandvik

Sandvik sätter säkerheten främst
Oavsett om det är under jorden, under vatten, i en fabrik eller på ett kontor, så är säkerhet avgörande för arbetsmiljön. Men säkerhet behöver inte bara vara en fråga om regelverk, det kan också ge affärsfördelar. Så resonerar man på Sandvik.

Sandvik tar på många sätt initiativet när det gäller att skapa säkrare miljöer för sina kunder. Många av Sandviks kunder bedriver sin verksamhet i riskfyllda miljöer, exempelvis gruvor, olje- och gasanläggningar och kärnkraftverk. Andra industrier, som flyg, fordon och läkemedel, kanske har en mindre riskfylld produktion, men säkerhetskraven för deras produkter är extremt höga. Alla dessa industrier har högsta prioritet för medarbetarnas och produkternas säkerhet.

– Du kan göra allting rätt i 999 dagar, men om det inträffar en allvarlig olycka dagen efter så kommer alla de skadefria dagarna att glömmas bort, säger Stuart Evans, Global Head of Environment, Health and Safety, inom Sandvik-koncernen. Han fortsäter:

– Människors säkerhet är naturligtvis det viktigaste, men att prestera bra inom säkerhet gagnar dessutom vår trovärdighet på marknaden och stärker vårt varumärke. En stark säkerhetskultur är en viktig ingrediens i Sandviks strategi, både för företagets egen produktion och för utrustning och tjänster som riktar sig till kunderna.

– För att undvika alla risker skulle vi behöva stoppa alla maskiner och gå hem, men det är det inte någon som vill, säger Christian Hörnkvist, Global EHS-chef inom Sandvik Materials Technology. Alla olyckor kan förebyggas. Vi vill producera, överträffa våra kunders förväntningar och samtidigt tjäna pengar, vilket innebär att vi måste vara bra på att identifiera och förhindra risker. Alla våra kunder har det likadant. De kommer alltid att leta efter bättre material och teknik för att öka säkerheten i sin verksamhet.

 

Vi får inte misslyckas

– Det finns inget utrymme för misstag, säger Bertil Waldén, FoU-chef, pro-
duktområde Tube, Sandvik Materials Technology. Ändå inträffar olyckor. Allt vi kan göra är att säkerställa att våra material och tjänster motsvarar de högsta standarderna och aldrig sviker.

Bertil Waldén fick ta emot ett pris för sina insatser inom utvecklingen av navelsträngsrör i rostfritt stål till olje- och gasindustrin. De förbättrade säkerheten avsevärt jämfört med de förstärkta plaströr som användes tidigare.

Sandvik har bland annat utvecklat produkter och tjänster som minimerar kundernas hantering av slam och damm. Företaget har också utvecklat verktyg och bearbetningsprocesser som klarar av de extremt höga säkerhetskraven i de industrier där de används. Snäva toleranser och vibrationsfria, mjuka bearbetningsprocesser är avgörande för att undvika restspänning i komponenterna.

– Våra verktyg måste vara både produktiva och extremt pålitliga i allt mer avancerade material och ofta för mycket stora komponenter, berättar Per Forssell, Business Segment Manager, Energy, Sandvik Coromant.

 

Hjälper kunderna

Inom anläggningsindustrin hjälper Sandvik ofta sina kunder med underhåll. När deras tekniker upptäcker säkerhetsrisker diskuteras dessa alltid med kunden för att förbättra säkerheten i deras verksamhet.

– Vi hade en situation där en Sandvik- tekniker i Italien upptäckte ett antal säkerhetsproblem vid en kundsajt i Etiopien vid sitt första besök där, berättar Peter Lange, Global EHS-chef vid Sandvik Construction. Efter en skriftlig avvikelserapport tog kunden snabbt fram dokumentation för en säkrare krossningsanläggning. Teknikern kunde sedan återuppta sitt underhållsarbete under säkra förhållanden.

Många egenskaper som förbättrar kundens säkerhet byggs in i Sandviks gruvprodukter. Risker utvärderas under konstruktionen av utrustningen, bland annat en analys av de uppgifter som operatörerna kommer att utföra. Bland de områden som tas upp finns operatörens siktförhållanden, säkerhet under underhåll och drift samt alla potentiella risker som uppstår i kontakten med en maskin.

 

Miljöutmaningar

Större miljömedvetenhet leder till allt mer avancerade processer och produkter, högre temperaturer och tryck, vilket skapar efterfrågan på mer avancerade material, ökad kompetens och produkter som klarar av den här miljön med bibehållen säkerhet. Samtidigt som efterfrågan på energi ökar blir produktionen av den en allt större utmaning.

– De externa säkerhetskraven kommer från två håll – miljöhänsyn och allt mer utmanande energiutvinning, säger Bertil Waldén. Båda är ett perfekt stöd för vår strategi. Ju större utmaning, desto bättre för oss.

Utvägen Sandviken har arbetat med Sandvik i många år. Utvägen har levererat uppmärkning med efterlysande linjer till Sandvik. Utvägen har ett brett sortiment av produkter och tjänster; konsulttjänster, utrymningsplaner, utbildning, tillgänglighetsanpassningar, brandskyddsdokumentation och SBA-arbete.

 

Text från Sandviks nyheter och media,
bearbetad av Utvägenytt

 

 

Det här är EHS

 

EHS är en engelsk förkortning för Environment, Health and Safety. På svenska står det för: miljö, hälsa och säkerhet. Förkortningen används ofta som ett namn på en avdelning i ett företag eller på en myndighet.

 

Så här kan en EHS-policy se ut:

 

Ständig förbättring

Miljö, hälsa och säkerhet är en integrerad del av bolagets totala verksamhet och ständiga förbättringar uppnås på dessa områden genom målstyrning. Bolaget anser att störst effekt nås genom förebyggande åtgärder.

 

Hållbar utveckling

Bolaget följer en strategi som syftar till en långsiktigt hållbar utveckling i sin verksamhet. Därför strävar bolaget mot en hög effektivitet i användning av energi och naturresurser. Bolaget gynnar system för återvinning och återanvändning av material och arbetar för att förebygga föroreningar och eventuella arbetsrelaterade sjukdomar och skador.

 

Sunda och säkra arbetsförhållanden

Bolaget strävar efter att erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö som stimulerar medarbetarna till att vara effektiva, att ta ansvar samt att fortsätta utvecklas mot sina personliga och professionella mål.

 

Regelefterlevnad

Bolaget ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö-, hälso- och säkerhets- lagar och andra krav. Företaget anser att gemensamma och effektiva miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder bör etableras på internationell nivå.