Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Kontor  |  Zu Casa hos PEAB

Zu Casa hos PEAB

Full kontroll över helheten
PEAB har infört Zu Casa på 50 av sina 300 kontor. Redan nu ser man fördelarna med att ha kontroll över helheten av lokalerna.
PEAB har infört Zu Casa på 50 av sina 300 kontor. Redan nu ser man fördelarna med att ha kontroll över helheten av lokalerna. Om ett år kommer nästan alla av de 300 kontoren att ligga i Zu Casa.

Pernilla Norén är systemförvaltare på PEAB och sitter med ansvaret att implementera Zu Casa för landets alla 300 kontor. PEAB har också verksamhet på ett stort antal byggarbetsplatser, men dessa omfattas inte av Zu Casa. 

Kontoren är mycket olika i storlek, allt från två–tre anställda, till de större kontoren där Stockholm är störst, med sex våningar och 300 anställda. I år han man införlivat 50 st kontor i Zu Casa, arbetet beräknas pågå i ett år till och kommer då att omfatta nästan samtliga 300 kontor. 

 

DOKUMENTATION

– Vi har haft brandskyddet dokumenterat tidigare och har det även på de kontor som inte har Zu Casa, så klart, berättar Pernilla Norén. Skillnaden är att vi nu får ett enhetligt system och en övergripande bild av hur brandskyddet ser ut som helhet och i detalj. Skulle det saknas dokumentation någonstans, så tar vi naturligtvis fram en ny. 

Brandskyddsdokumentationen ser olika ut på kontoren. En del är skrivet på papper och sitter i pärmar, en del är digitalt, skrivet i olika program, men det finns ingen enhetlig struktur. Med Zu Casa läggs allt in enligt den struktur som Räddningstjänsten kräver, vilket gör att informationen blir strukturerad och lättare att kontrollera, både för PEAB och ansvariga myndigheter. 

 

BRISTER ÅTGÄRDAS

– I ZuCasa kan man nu från centralt håll se vilken status brandskyddet har, säger Pernilla Norén. Vi kan se var det finns brister, när det ska åtgärdas och vad som har åtgärdats. 

Utvägen har tecknat kontrakt med PEAB och satt fasta priser på vad det kostar att åtgärda vissa brister, men det är upp till PEABs regionala kontor att själva bestämma vem som ska utföra åtgärderna. 

– Det känns skönt att vi har samma system på alla kontor, det gör det lättare om man byter personal eller flyttar ett kontor, vilket sker hela tiden. Zu Casa blir en värdefull kvalitetssäkring för oss, avslutar Pernilla Norén.