Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Övriga  |  Ronneby Miljö & Teknik

Ronneby Miljö & Teknik

Utvägen en pålitlig partner med expertkompetens
Ronneby Miljö och Teknik använder flera av Utvägens tjänster och var en av de första som började med ZuCasa. Det har blivit ett välanvänt instrument i verksamheten och en del av vardagen.

Det kommunalägda bolaget Ronneby Miljö och Teknik har ansvar för att hantera Ronnebys el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år. 

I verksamheten ingår sju fastigheter med speciella krav och förutsättningar, som till exempel värmeverk, vattenverk, panncentraler och renhållningsanläggningar.

Totalt omfattar det ett flertal byggnader där det förekommer heta arbeten och brandfarliga varor. 

Arne Andersson är driftchef för avdelningen Värme på Ronneby Miljö och Teknik. Dessutom är han den som håller i brandskyddet för företaget.

– Vi har arbetat med Utvägen i många år, säger han. Jag ser dem som en pålitlig partner med expertkunskaper inom allt som har med utrymning och brandsäkerhet att göra. Det är en styrka att ha dem. Jag kan ringa och ta upp problem som vi ser till att lösa tillsammans.

 

Expertkunskap

Med tanke på den verksamhet som Ronneby Miljö och Teknik arbetar med, så finns det många områden där experthjälp behövs. Heta arbeten och brandfarlig vara är bara två sådana områden.

– Vi har till exempel hjälpt till att göra riskutredningar och satt upp klassningsplaner för vissa av verksamheterna, berättar Mikael Leijon på Utvägen Kalmar. Det är ett lagkrav för deponienheter (avfallsstationer), bland annat.

Förutom brandtekniska konsultationer så arbetar Miljö och Teknik även med ZuCasa. Alla fastigheter ligger i systemet och hela SBA-arbetet sköts via det. Tidigare gjordes det arbetet manuellt och dokumentationen satt i vanliga pärmar.

– Det är stor skillnad mot tidigare, intygar Arne Andersson. ZuCasa är ett mycket bra instrument att arbeta med. Det är lätt att följa hur vi ligger till i SBA-arbetet, vilka eventuella brister som finns och vilka kontrollronder som är gjorda och som ska göras. En helhetsbild av statusen för brandskyddet, helt enkelt. Jag uppskattar särskilt att systemet håller reda på när kontrollronderna ska göras. Man får ett mejl, helt enkelt.

Utvägen har även hjälpt till att genomföra en del utbildningar för Ronneby Miljö och Teknik. Alla anställda har genomgått en grundläggande brandskyddsutbildning där man får lära sig praktisk brandsläckning, bland annat. Det gäller även alla som nyanställs.

– Det är viktigt att alla får träna praktiskt på de här sakerna, poängterar Arne Andersson. Det är en helt annan sak att hålla i en brandsläckare, göra de handgrepp som måste göras och rent handgripligt prova att släcka en brand. Det är kunskaper som inte går att tillgodogöra sig i skolbänken. Framför allt tror jag att medvetenheten ökar, vilket kanske är det viktigaste. 


Ronneby Miljö & Teknik

 Ronneby Miljö & Teknik AB bildades 1999 och är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år.