Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Detaljhandel  |  Nordstan

Nordstan

Ett säkrare Nordstan
Nordstan i Göteborg. Norra Europas största affärscentrum, ser nu över sin totala utrymningssäkerhet.
Nordstan i Göteborg är Norra Europas största inomhuscentrum med över 300 000 kvadratmeters våningsyta plus ett p-hus med närmare 3 000 platser. Förutom att vara Göteborgs ledande köpcentrum är Nordstan också bland Västsveriges största arbetsgivare. Dessutom består stadsdelen av åtta kvarter som är uppdelade på nio fastigheter med olika fastighetsägare. Detta ställer speciella krav på samordning av säkerhetsfunktionerna.

Rolf Mellqvist är teknisk chef på Östra Nordstadens samhällighetsförening som äger och förvaltar närmare en tredjedel av Nordstans totala yta och han är också ansvarig för alla fria ytor på köpcentrumet. Tillsamman med representanter från de andra ägarna deltar han i en teknikgrupp vars uppgift är att samordna säkerhetsfrågorna.

Det är oerhört viktigt att vi alla går mot samma håll, att vi bygger likvärdigt och har lika krav på uppskyltning och övriga säkerhetsfrågor, säger han.

Som ett led i detta har Rolf Mellqvist valt att samarbeta med Utvägen vid uppbyggnaden av utrymningssystemet. Nordstan har upplevt en rad bombhot och en del mindre bränder. Inga allvarliga incidenter men Rolf Mellqvist betonar vikten av det publika ansvaret som alla fastighetsägare har.

Vi prioriterar liv i första hand och en utrymning måste gå snabbt och rätt, säger han. Det är svårt att genomföra reguljära utrymnings-övningar när vi har 70 000 – 100 000 besökare här varje dag, därför måste uppskyltningen vara perfekt, tydlig och likvärdig i alla byggnader.

Behovet av efterlysande linjer

För närvarande leder Rolf Mellqvist en total genomgång av Nordstans uppmärkning, alla skyltar undersöks och ytterligare behov ses över.

Under det första kvartalet år 2000 kommer vi att ha genomfört den delen, dessutom kommer vi att genomföra årliga utbildningar av personalen i vår samfällighet i samarbete med Utvägen. Vår målsättning är att samtliga fastighetsägare ska göra likadant.

Rolf Mellqvist har framförallt sett behovet av efterlysande linjer som en nödvändighet, framförallt i lager- och transportutrymmen.

– Linjerna fungerar enormt bra och vi kan inte vara utan dem i framtiden, avslutar han.

Fakta om Nordstan

Under början av 60-talet var Nordstan en försummad del av Göteborg. Med hjälp av byggföretag och banker inköptes samtliga gamla kvarter, tillsammans 90 fastigheter. 1967 startade byggnadsarbetet och till största delen var den nya "stan i stan" färdig 1972. Nordstan upptar idag en tomtyta motsvarande tolv fotbollsplaner, 60 000 kvadratmeter, och lastgatorna sträcker sig flera kilometer under jord. 120 affärer och 150 kontor hyr lokaler i stadsdelen. Antalet anställda är ca 6 000 vilket gör Nordstan till en av Västsveriges största arbetsplatser. Varje dag passerar ca 70 000 människor genom Nordstan och affärernas omsättning ligger över 2 miljarder kr.