Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Industri  |  Autoliv

Autoliv

Storbrand skärpte säkerheten ytterligare
Vid branden i Autolivs fabrik totalförstördes en produktionshall på 8 000 kvadratmeter. Endast två veckor efter branden var produktionen igång.
Branden vid Autoliv Sveriges fabrik i Vårgårda under semestertid 1995 var förödande. Ett busstreck av två ungdomar ledde till att en produktionshall på 8 000 kvadratmeter brann ner till grunden. Tack vare att personalen avbröt sin semester och ett lån av en intilliggande byggnad kunde den väsentligaste delen av produktionen starta igen efter bara två veckors uppehåll.Branden höjde säkerheten!

Autoliv är ett företag som producerar produkter för personsäkerhet i bilar. Kompletta säkerhetssystem levereras direkt till bilindustrin, färdiga att monteras in i den nybyggda bilen. ”Din säkerhet vårt ansvar” är en devis som företaget använder gentemot sina kunder, men den gäller lika väl internt. Säkerheten har alltid prioriterats högt på Autoliv, allt från kontroll av in- och utpassering till utrymningssäkerhet vid bränder eller olyckor.

I nära samarbete med Utvägen har man kontinuerligt höjt graden av den personliga säkerheten för de anställda. Vid branden 1995 fick man, som tur var, inte möjlighet att testa utrymningsvägarna eftersom fabriken stod stilla för semester.

– Vi har arbetat med Utvägen och haft ett bra samarbete i över fem år, berättar Kent Hulth, personal- och säkerhetschef vid Autoliv Sverige AB i Vårgårda. Våra krav på säkerhet har därmed höjts successivt och vi har kontinuerligt uppdaterat utrymningssäkerheten vid ombyggnationer vid både kontor och fabrik.

– I och med branden har vi fått en starkare medvetenhet om säkerheten på företaget, berättar Kent Hulth. Nu vet vi att det kan hända även på ett så pass säkerhetsmedvetet företag som Autoliv. Tack vare att personalen ställde upp hundraprocentigt kunde vi dra igång produktionen nästan omedelbart och olyckan har faktiskt skapat en team-känsla, vilket är en positiv effekt av det negativa.

När företaget efter branden byggde en ny produktionshall lades de ökade säkerhetsaspekterna in redan vid byggnationen. Brandsäkrade väggar, mindre brandceller, säkrare utrymningsvägar och ett heltäckande sprinklersystem, även utomhus vid godsintaget har gjort att säkerheten har höjts många gånger mer. Dessutom har man utbildat arbetsledare och gruppchefer i brandsäkerhet. I planeringen ligger också en heltäckande utrymningsutbildning av all personal, förutom den introduktionsutbildning som alltid sker vid nyanställningar.

– Vi känner oss mycket säkra idag och bra förbereda om olyckan skulle vara framme igen, avslutar Kent Hulth.

Fakta om Autoliv

Autoliv Sverige ingår i Autoliv Inc. vilken är en av världens ledande tillverkare av krockkuddar, säkerhetsbälten och annan utrustning för personsäkerhet i bilar. Autoliv Inc. har 50 hel- eller delägda bolag med ca 15 000 anställda i 25 bilproducerande länder. Försäljningen 1996 översteg 20 miljarder kronor.