Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Industri  |  Bäckhammars bruk

Bäckhammars bruk

Kilometer med linjer ger säkrare bruk
Bäckhammars Bruk har högt säkerhetsmedvetande. I fabriken löper kilometervis med efterlysande linjer.
Bäckhammars Bruk prioriterar säkerhet väldigt högt i alla led. Om det inträffar en brand ska ingen människa behöva bli kvar i fabriken. Förutom kontinuerliga utrymningsövningar och utbildningar av personalen har man sedan 1983 samarbetat med Utvägen vilket bland annat medfört kilometervis med efterlysande linjer i både kontor och fabrik. Något man var bland de första med i Sverige.

Roger Johansson har varit arbetsställets huvudskyddsombud på Bäckhammars Bruk sedan 1985. Han anser själv att bruket ligger mycket långt framme i säkerhetstänkandet.

– Vi har aldrig under min tid varit utsatta för någon brand eller tillbud som gjort att vi behövt utrymma personalen, säger han.

Däremot har man haft åtskilliga utrymningsövningar där personalen och framförallt Räddningstjänsten uppskattade de efterlysande linjerna.

– Vi hade en övning där bara brandchefen och vi som arbetar med skyddsfrågor på fabriken var informerade. Brandkåren kom med full styrka, vi hade släckt ner totalt och släppt ut mycket ånga i sodahuset. Brandmännen fick information om att det fanns personer kvar där och störtade in. Tack vare linjerna i golvet kom de fram mycket snabbt.

– Framförallt Räddningstjänsten uppskattar de efterlysande linjerna, det underlättar deras arbetet betydligt.

Smittar av sig

Satsningen på uppmärkning och uppskyltning har medfört att personalens egna säkerhetsmedvetande skärpts betydligt. Dessutom har Roger Johansson tillsammans med Räddningstjänsten och företagsledningen genomfört ett antal utbildningar med hela personalen.

– Tack vare att vi har satsat så mycket på linjer och skyltar så har hela intrycket av fabriken blivit bättre. Våra utgångar är aldrig blockerade, städningen fungerar utmärkt och snubbelrisken har minimerats.

Tillsammans med företagsledningen och de tre huvudskyddsombuden som var och en ansvarar för var sitt arbetsområde lägger Roger upp de övergripande skyddsarbetet. Man har tre möten per kvartal och däremellan mindre skyddsmöten.

– Vi går igenom säkerheten och diskuterar oss fram till var vi lämpligast kan förbättra och lägga nya linjer i fall det varit någon ombyggnad eller liknande, berättar han.

Roger poängterar också vikten det goda samarbetet med både Räddningstjänsten och Utvägen i Karlstad.

– De hade kunnandet när vi började med det utökade säkerhetstänkande på fabriken och har sedan dess tillfört kunskap kontinuerligt.

Fakta om Bäckhammars Bruk

Ligger i Kristinehamn i Värmland och har anor från 1600-talet. Startade med cellulosatillverkning på 1800-talet. Sedan 1982 ingår bruket i Initia-koncernen och är en av Sveriges modernaste sulfatmassafabriker.