Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Industri  |  Daros

Daros

Högeffektivt skydd i het bransch
Stålet är 1 400 grader varmt när det kommer ur gjutformen.
Daros Piston Rings AB i Mölnlycke tillverkar kolvringar till marindieslar. En ”het” bransch där ugnar som håller en temperatur på 1 400 grader smälter ner stål som sedan hälls ner i stora gjutformar. Och en bransch med många riskmoment.

– Inte minst ur brandsäkerhetssynpunkt innehåller vår tillverkningsprocess flera farliga, men samtidigt nödvändiga moment som måste utföras, säger Christer Jansson, säkerhetsansvarig vid Daros Piston Rings AB.

Trots den högteknologi som man förfogar över inom Daros är det omöjligt att få bort alla riskmoment i tillverkningsprocessen. I stället har man gjort vad som är praktiskt möjligt och satsat på ett högeffektivt koncept för brand- och utrymningsberedskap.

– Det var när vi flyttat vår verksamhet från Partille hit till Mölnlycke som vi på allvar började inventera vårt behov av att förbättra brandsäkerhetsrutinerna inom företaget, fortsätter Christer Jansson. Vi var en bra bit från målet när jag hösten 2002 fick kontakt med Robert Åkerberg på Utvägen i Göteborg. Det vi fann mest intressant med Utvägens lösning var långsiktigheten i konceptet.

Förutom lösningar för hur brand- och utrymningssäkerheten kunde förbättras fanns även en genomarbetad och kostnadseffektiv strategi för hur säkerheten kan hållas uppdaterad genom kontinuerliga analyser, brandskyddskontroller, utbildningar och övningar. Och den lösningen valde vi.

Hela personalstyrkan utbildad

Idag är projektet till största delen genomfört. Daros anläggning på cirka 8 000 kvm är nu utrustad med genomarbetade utrymningsplaner, tydliga markeringar av utrymningsvägarna och ett skräddarsytt avsökningssystem med avrapportering. Hela personalstyrkan på cirka 100 personer har en grundläggande brandsäkerhetsutbildning.

Eftersom verksamheten är uppdelad på tre skift har sammanlagt 22 anställda utbildats till utrymningsledare och två till utrymningsansvariga. Dessutom har samtliga 22 personer fått utbildning i hjärt- och lungräddning, vilket innebär att 6 personer per skift nu har den viktiga kunskapen.

– Även om vi hittills varit förskonade från allvarligare brandincidenter har våra förbättrade säkerhetsrutiner rönt stor uppskattning bland personalen, berättar Christer Jansson. Det märks inte minst på de många uppskattande e-mail jag fått.
Många har skrivit att de nu förbättrat brandsäkerheten i hemmet genom att exempelvis montera brandvarnare och skaffa brandsläckare. Dessutom fick Christer ett förslag om att man som julklapp till Daros kunder borde skänka brandfiltar med Daros logga.

– En tydlig bekräftelse på att vi tillsammans med Utvägen har lycktas bra med projektet, säger Christer Jansson.

Fakta Daros

Göteborgsföretaget Daros har anor från slutet av 1700-talet när skotten David Robertson startade en liten smedja. Drygt hundra år senare började Daros att tillverka kolvringar till fartygsbyggarna. Ångan har numera ersatts av olja men kolvringarna finns kvar och Daros är en världsledande tillverkare. Det är inte vilka kolvringar som helst – storleken kan växla från två decimeter upp till två meter och det ställs höga krav på materialets sammansättning och beständighet.