Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Industri  |  Volvo

Volvo

Egen räddningstjänst säkrar produktionen vid Volvo Lastvagnar
– 98 procent av vårt arbete går ut på att förebygga olyckor.
Volvo Lastvagnar i Tuve är en Sveriges absolut största industrianläggningar. Med 4 500 personer verksamma kan det jämföras med en mindre stad. Likt en mindre stad har man också en egen Räddningstjänst med en insatsstyrka på tolv man.

– 98 procent av vårt arbete går ut på att förebygga olyckor, säger Stig Hillbrant som är ansvarig för Räddningstjänstavdelningen på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Vi måste hela tiden ligga steget före i planeringen av varje projekt som berör anläggningarna.

Stig Hillbrant har arbetat på Volvo Lastvagnar i över elva år och varit med om att bygga upp den interna Räddningstjänsten som idag består av tolv man för akutinsatsåtgärder. I styrkan ingår också fyra egna bilar, som inkluderar släckbilar och tankbil. Ansvarsområdet rör allt som finns innanför staketen till anläggningen, det gör att man måste ha beredskap även för skogsbränder.

Alla i räddningsstyrkan har brandmansutbildning och för tillfället går några av dem i utbildning så att samtliga även blir rökdykare.

– I ett sånt här stort industriområde är det nödvändigt med en egen räddningsstyrka, säger Stig Hillbrant. Vi känner till varenda skrymsle och kan vara på plats vid ett larm på drygt fem minuter. Dessutom ställer Volvos egen policy mycket höga krav på säkerhet och utrymning.

Volvo Lastvagnar återförsäkrar närmare 90 procent av försäkringarna i sitt eget försäkringsbolag, Volvia.

– Det bidrar till att vi är extra rädda om både tillgångar och vår personal. Dessutom vet alla att om en olycka inträffar som medför att produktionen försvinner, så försvinner också jobben. Så enkelt hänger det samman, säger Stig rakt på sak.

Inte alltid populära

Förutom den egna Räddningstjänsten har Tuvefabriken investerat miljonbelopp i larmanordningar- och helsprinklersystem.

– Problemet med en så stor verksamhet som vi har i våra anläggningar, vad gäller säkerhets- och utrymningsfrågor, är ombyggnationer, förändringar i produktionen, skiftarbete och alla pågående projekt. Vi måste vara med tidigt i alla beslut som rör anläggningarna för att se till att säkerheten blir den bästa. Det är inte alla gånger som våra åsikter är populära, men de är nödvändiga för att hålla säkerheten på högsta nivå.

Stor investering

Ett område som var eftersatt under en period var utrymningsuppmärkningen. – Vi beslöt därför att ta ett helhetsgrepp och gjorde en stor investering på närmare 1,5 miljoner kronor för att säkerställa att uppmärkningen följde AFS och gällande EUbestämmelser, berättar Stig Hillbrant.

Utvägen i Göteborg fick uppdraget.

– Tuveanläggningen måste nog vara en av Sveriges största industrilokaler, 56 000 kvadratmeter, 12 meter i tak och allt i en enda brandcell, berättar Robert Åkerberg, Utvägens representant i Göteborg. Lokalen är svårbearbetad med långa gångavstånd, riktningsändringar och delvis svår att orientera sig i.

Förutom utrymningsskyltar installerade man även utrymningslinjer på golv och markerade trappor samt genomförde hindermarkeringar med efterlysande material.

– Det går nu mycket snabbt att utrymma fabriken på ett säkert sätt, säger Stig Hillbrant.