Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Kontor  |  Akademiska hus

Akademiska hus

Lägger ribban högt för säkerheten
Det är vårt ansvar att ha ordning på utrymningssäkerheten i de fastigheter vi äger och förvaltar.
– Vi anser att vi måste gå före våra hyresgäster och påvisa vikten av hög personsäkerhet i de fastigheter vi äger och förvaltar. Vi hissar ribban högt eftersom hyresgästerna ofta inte tänker på brandrisker och utrymningssäkerhet. Det säger Ulf Jacobsson, som är förvaltare på Statliga Akademiska Hus i Linköping.

Enligt Ulf Jacobsson ser många hyresgäster främst till vad han kallar kosmetiska åtgärder i en fastighets underhållskostnader, att det hålls nymålat och fräscht. Det underhåll som många hyresgäster vill få tillbaka på hyran man betalar gäller ofta kosmetiska åtgärder.

Men vi får oftast med oss hyresgästen när vi påtalar vikten av en hög utrymningssäkerhet. Akademiska Hus i Linköping har inte någon fastlagd policy för vilken nivå som ska finnas för utrymningssäkerhet, men man sätter personsäkerheten i första rummet.

Ulf Jacobsson har bland annat ansvar för FOAs byggnad i Linköping.. En stor kontorsfastighet på 27 000 kvadratmeter. Där genomfördes nyligen en översyn av hela brandskyddet och utrymningssäkerheten. Parallellt med Utvägens representant hade Ulf anlitat en brandkonsult som tittade över den tekniska sidan vad gällde ventilation, rökspridning, brandväggar mm.
Deras bägge inventeringar och åtgärdsförslag sammanföll i det närmaste helt, berättar han. Och vi lät därefter genomföra en rad ombyggnationer och förbättringar. Det blev en del diskussioner med hyresgästen om hur kostnaderna skulle fördelas, men vi kunde enas och har nu u genomfördes nyligen en översyn av hela brandskyddet och utrymningssäkerheten. Parallellt med Utvägens representant hade Ulf anlitat en brandkonsult som tittade över den tekniska sidan vad gällde ventilation, rökspridning, brandväggar mm.

Deras bägge inventeringar och åtgärdsförslag sammanföll i det närmaste helt, berättar han. Och vi lät därefter genomföra en rad ombyggnationer och förbättringar. Det blev en del diskussioner med hyresgästen om hur kostnaderna skulle fördelas, men vi kunde enas och har nu uppnått en hög säkerhetsnivå.

På hyresgästens ansvar ligger sedan att öva utrymning med personalen.. Akademiska Hus har visat vägen genom att montera upp skyltar och utrymningsplaner. Successivt kommer nu Akademiska Hus att gå igenom alla sina fastigheter för att se vilka förbättringsåtgärder som behöver sättas in. Ulf Jacobsson är inte främmande för att köpa in de tjänsterna igen.
Våra driftsansvariga har inte möjlighet att kunna allting som rör en fastighet och därför är det bättre att köpa vissa tjänster,ppnått en hög säkerhetsnivå.

På hyresgästens ansvar ligger sedan att öva utrymning med personalen.. Akademiska Hus har visat vägen genom att montera upp skyltar och utrymningsplaner. Successivt kommer nu Akademiska Hus att gå igenom alla sina fastigheter för att se vilka förbättringsåtgärder som behöver sättas in. Ulf Jacobsson är inte främmande för att köpa in de tjänsterna igen.
Våra driftsansvariga har inte möjlighet att kunna allting som rör en fastighet och därför är det bättre att köpa vissa tjänster, som till exempel det som rör utrymningssäkerhet, menar Ulf Jacobsson. Dessutom är tidsaspekten viktig, man måste ju hinna med sitt dagliga arbete.

Fakta Statliga Akademiska Hus

Akademiska Hus bildades i oktober 1993, när dåvarande Byggnadsstyrelsen upplöstes. Man är ett statligt ägt aktiebolag som skall hyra ut lokaler till universiteten och högskolorna i Sverige. Akademiska Hus består av ett moderbolag och åtta helägda dotterbolag. Man äger och förvaltar fastigheter till ett sammanlagt värde av över 15 miljarder kronor, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Totalt består beståndet av över 2,7 miljoner kvadratmeter lokalyta (LOA). Akademiska Hus i Linköping äger och förvaltar universitetslokaler i Linköping, Norrköping och Örebro. Den totala lokalarean uppgår till ca 270.000 kvm. De största hyresgästerna är Linköpings Universitet och Örebro Universitet.

www.akademiskahus.se