Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Kontor  |  Handelsbanken Väst

Handelsbanken Väst

Bankkontor får höjd säkerhet
Viktigt att alla får öva!
Under 2005 har Handelsbanken Region Väst satsat på en komplett genomgång av brandskyddet på sina 75 kontor. Utvägen fick i uppdrag att kartlägga behoven och föreslå åtgärder för varje enskilt kontor.

– Formellt är det ju varje enskild kontorschef som ska se till att lokalen har ett fullgott skydd och att personalen är informerad, och då är det viktigt att ge stöd med en systematisk genomgång, säger Mikael Ehnberg, säkerhetsansvarig på Handelsbanken region Väst.

Samarbetet med Utvägen började redan 2001. Varje gång ett kontor byggs om finns Utvägen med för att kartlägga behoven och föreslå åtgärder.

– När lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft i januari 2004 bestämde vi oss för att få en helhetsbild av hur det såg ut på samtliga kontor i regionen, säger Mikael Ehnberg.

Utvägen fick i uppdrag att göra en kartläggning och ta fram en gemensam norm för alla kontor i regionen.

– I första hand gäller det att se till att skyltning är korrekt uppsatt och att utrymningsvägarna fungerar. På bankkontor ställs ju speciella krav på utrymningsvägarna på grund av alla övriga säkerhetsbestämmelser, säger Mikael Enberg.

Konkreta resultat

I fönsterlösa utrymmen som valv och arkiv har man installerat avbrottsfri belysning och efterlysande linjer. För att hjälpa personalen och kontorscheferna har man även tagit fram checklistor och anvisningar på vad som ska göras om man ändrar dispositionen av lokalerna.

– Vid genomgången av varje enskilt kontor så har vi haft en mycket bra diskussion med Utvägen om vad som bör göras. Jag kanske inte köper alla förslag i detalj, men i stort sett genomför vi åtgärder enligt deras rekommendationer, säger Mikael Ehnberg.

Handelsbanken har hittills klarat sig från bränder på sina kontor, men den systematiska genomgången har redan gett konkreta resultat.

– På ett kontor på Hisingen hittade vi en nödutgång som var svår att öppna. Där installerade vi i stället ett motorlås som automatiskt gör utrymningsdörren lätt öppningsbar då det vistas personal i lokalerna. Tre månader senare utsattes kontoret för ett rånförsök då en bil försökte ramma sig in för att komma åt en bankomat. Rånet misslyckades, men personalen kunde enkelt ta sig ut genom nödutgången.

Viktigt att alla får öva

På stora kontor måste man ha utrymningsplaner som även tar hänsyn till förändringar som ombyggnader och ommöbleringar, påpekar Mikael Enberg.

– Brandsläckare kanske måste flyttas, skyltningen göras om. Då är det viktigt att man inte missar att informera personalen.

Nästa steg i samarbetet med Utvägen är att ge alla anställda utbildning hur man använder brandsläckare, att ge första hjälpen och, förstås, att öva utrymning.

– Visst har vi haft utbildningar och övningar tidigare, men vi vill ge alla anställda en gemensam nivå. Jag vet av erfarenhet att sådana övningar tas emot mycket positivt av personalen, säger Mikael Enberg.

Efter att ha arbetat med frågan en längre tid tycker sig Mikael Enberg ha fått nya ögon när det gäller brandsäkerhet.

– När jag bor över på hotell eller går på restaurang så märker jag saker som skyltning och utrymningsvägar, och det finns ställen som brister i säkerheten. Men det finns också de som sköter sig föredömligt, min livsmedelsbutik till exempel.

Utvägens arbete med Handelsbanken Väst

» Nulägesanalys
» Brandskyltar
» Utrymningsplan