Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Övriga  |  Hotell

Hotell

Taktila skyltar för känsliga miljöer
Utvägen kan nu presentera en serie av taktila skyltar för känsliga miljöer. Det kan vara byggnader med särskilt kulturellt värde, hotell och affärskedjor där design eller grafisk profil är särskilt viktig.

Grafisk profil och design får allt större värde i många sammanhang. Informationsskyltar och varningsskyltar följer mycket sällan den form som exempelvis en hotellkedja har. Samtidigt är det viktigt att man informerar sina gäster på ett tydligt sätt.

Utvägen har nu tillsammans med skyltföretaget JC Gravyr och Tryck tagit fram skräddarsydda produkter som uppfyller båda syftena. Nu är det alltså möjligt att skylta ett hotell med ett system som beaktar tillgänglighetsperspektivet, med olika språk (svenska, engelska och blindskrift till exempel) och samtidigt följer en grafisk profil som gäller för hotellkedjan.

Ett fungerade skyltsystem fungerar som en osynlig ledstång för gästen och minskar deras stress att vistas i en för dem okänd miljö.

Många av dagens skyltsystem är designade ur ett utseendeperspektiv och beaktar inte kontrasteringskraven, valda typsnitt kan vara svårlästa och materialvalet är inte sällan reflekterande. Texterna är svårlästa och inte taktila samt symboler används sparsamt. Dessa skyltar är svåra att förstå.

Boverkets regler säger att otydlig eller bristande skyltning i publika lokaler är en form av hinder som ska undanröjas.

Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den skall finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler.

Skyltar bör inte placeras direkt på en dörr.  Skyltar bör placeras 1,4–1,6 m över golvet mätt till ovankant på skylten för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem. Vit skylt monteras mot mörk bakgrund (vägg) och mörka skyltar monteras mot ljusa bakgrunder (väggar).