Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Övriga  |  Lackarebäcksverken

Lackarebäcksverken

Kan det brinna i ett Vattenverk?
Under de senaste åren har vi tagit ett helhetsgrepp kring detta med utrymning.
Hur brandfarligt är ett Vattenverk? Finns det risk för att man tar för lätt på utrymningsfrågorna vid en brand när verksamheten består i rening av vatten. Göteborgs Vattenverk och speciellt Lackarebäcksverken gör det inte, utan har byggt upp både organisation och uppmärkning för att hantera en katastrofsituation om den uppkommer.

Ingemar Petersson är driftsansvarig för Lackarebäcksverken som är en av två vattenverk i Göteborg. Verket togs i drift 1968 och förser Göteborg med dricksvatten via råvatten från Delsjöarna. Med en bakgrund som bland annat huvudskyddsombud har Ingemar Petersson bra kontroll över säkerheten på verket, även om den mycket stora byggnaden inte är konstruerad för snabb och smidig utrymning.

Vår anläggning är ett problem eftersom den innehåller många vinklar och prång, menar han. Dessutom är det svårt att orientera sig i alla gångar under jorden.

Lackarebäcksverken är byggt som ett suterränghus där dåtidens arkitekter hade en förkärlek för att dölja alla ledningar och rör under tak och golv. En situation som Ingemar Petersson är allt annat än glad över.

Det är vansinnigt att bygga in alla ledningar, jag förstår inte hur man kunde godkänna ritningarna ursprungligen.

Klassat som ett livsmedelsverk

Eftersom Lackarebäcksverken arbetar med dricksvatten klassas hela arbetsplatsen som ett livsmedelsverk. Strikta hygieniska krav ställs på verksamheten. Dessutom använder man en hel del kemikalier för att rena vattnet, och då framförallt klor.

Det har inneburit att man har fått installera dubbla larm, ett för brand och ett för klorlarm. Just larmet har Ingemar Petersson och hans kolleger lagt ner mycket tid på att få så heltäckande som möjligt.

När brandlarmet gick för ett tag sedan visade det sig att det inte hördes ner till vår filmsal, berättar Ingemar. Det visar att vi har en del kvar att åtgärda innan vi får ett heltäckande system.

Enligt Ingemar Petersson har man kanske inte tidigare helt uppmärksammat risken för att det kan börja brinna i Vattenverket, men efter påpekningar från Utvägens representant i Göteborg, Robert Åkerberg, om att en eld i elledningarna kan ställa till stora bekymmer, har man de senaste åren börjat bygga upp utrymningssäkerheten betydligt.

– Frågan om utrymning har alltid diskuterats, menar Ingemar Petersson, och under de senaste åren har vi tagit ett helhetsgrepp kring detta och gjort analys, målat efterlysande linjer, gjort uppmärkningar och skapat en fungerande organisation samt klargjort rutiner och inlett utbildning av personalen.

Lackarebäcksverken har inte så stor fast personal anställd, ca 25 personer, men man har å andra sidan en ständig ström av besökare och entreprenörer som rör sig i det omfattande huset.

Förutom de nödvändiga säkerhetsfrågorna kring att vistas i och arbeta i en livsmedelsindustri, går vi nu också igenom de övriga säkerhetsfrågorna kring larm och utrymning med alla som kommer till oss, avslutar Ingemar Petersson.