Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Övriga  |  Samfood

Samfood

Minimal brandrisk men omfattande uppskyltning
Samfood-anläggningen i Fosie utanför Malmö är Sveriges största styckningsanläggning. Här styckas bland annat 9 000 grisar i veckan och 800 nötboskap. I samband med en stor om-strukturering av både hela företaget och anläggningen i Fosie gjordes en omfattande uppmärkning av Utvägen.

Anläggningen är komplicerad vad gäller utrymningssäkerhet eftersom den är på hela 26 000 kvadratmeter och har många små rum och är sektionerad i en rad olika områden. Dessutom är produktionen mycket personalintensiv med 450 anställda.

Det krävdes en stor engångsinsats för utrymningssäkerheten under 1998 när vi byggde om hela anläggningen, berättar Jimmy Samuelsson, platschef. Ingenting var sig likt under en period och vi var tvungna att snabbt uppnå vår normala standard på säkerheten, därför anlitade vi extern experthjälp genom Utvägen i Malmö.

Risken för brand är liten på anläggningen bedömer Jimmy Samuelsson, eftersom hela processen med styckning är mycket våt. Golv och utrustning desinficeras dagligen.

Däremot är det viktigt att vi har en omfattande uppskyltning eftersom anläggningen består av en rad mindre rum, med dörrar som måste vara stängda av hygieniska skäl. Och eftersom inte alla rum har fönster bir det mycket mörkt om något skulle inträffa.

Utrymningsskyltarna sitter endast på tak och väggar eftersom målade linjer på golvet skulle innebära problem på grund av den dagliga desinficeringen.

I Samfoods anläggning i Fosie finns också en stort fryshus som kan upp till 5 000 pallplatser och den är ammoniakbaserad.

Det är större risk för ett ammoniakutsläpp än en brand, säger Jimmy Samuelsson och därför måste vi ha hög beredskap speciellt i den anläggningen. Dessutom är det där skarpare krav från brandmyndigheterna på ordentligt underhåll.

Fakta Samfood

Samfood är en av de största företagen inom den svenska köttbranschen. Man omsätter 3,5 miljarder kronor och har ca 1 2000 anställda. För drygt ett år sedan köpte man Goman och förutom det varumärket marknadsför man bland annat Lars Jölnsson, Skåne-Erik och Pelles Pizza.