Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Övriga  |  Skanska

Skanska

Glöm inte säkerheten på bygget
Nya produkter och tjänster ökar säkerheten på byggarbetsplatser.
I samarbete med Skanska har Utvägen i Uppsala i ett pilotprojekt tagit fram nya produkter och tjänster för att öka säkerheten på byggarbetsplatser.

Hasse Sjöberg på Utvägen i Uppsala har varit initiativtagare till säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser.

– Vi vänder oss framförallt till större byggarbetsplatser där arbetet pågår något år, säger han. I lagen står det klart och tydligt att alla ska kunna utrymma säkert på sina arbetsplatser och det gäller ju självfallet även byggarbetsplatser.

Utvägen har tillsammans med Skanska gjort både arbetsplatsbeskrivningar, utrymningsplaner och tillfällig utrymningsmarkering på flera stora byggen.

Ett av dessa var Pfizers nya lokaler norr om Stockholm.

– Pfizers nybyggnation i Silverdal var mycket stor med sju våningsplan. Där gjorde vi återkommande revisioner varje månad och satte upp utrymningsskyltar under hela byggtiden. Byggarbetsplatsbeskrivning I Uppsala hade Skanska andra krav då utrymningsvägarna redan var ordentligt uppmarkerade.

– De ville komplettera utrymningsplanerna med ordentliga arbetsplatsbeskrivningar där vi överskådligt på en inplastad A2-skylt informerade var lastning och lossning sker, var byggkontoret finns, var tillfällig bygg-el finns samt vilka kontaktpersonerna är med telefonnummer. På skyltarna finns även utrymningsvägar från byggkontoret samt hur man ska agera vid brand eller annan fara.

– Skylten appliceras på olika ställen på byggarbetsplasten och på så sätt kan alla som besöker arbetsplatsen snabbt orientera sig över området.

Hasse Sjöberg berättar att projektet med utrymningsplaner och arbetsplatsbeskrivningar åt Skanska är en pilotverksamhet som nu utvärderas av Utvägen.

– Det är en mycket intressant produkt som jag tror att de större byggbolagen kan vara intresserade av att implementera på sina större arbetsplatser, säger han. Säkerhetsmedvetandet har ökat väsentligt de senaste åren och byggföretagen tar nu detta på största allvar.