Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Övriga  |  V-TAB Tryckeri

V-TAB Tryckeri

Stort tryck på säkerhet
VTAB är är idag en av Nordens största tryckerigrupper och en helhetsleverantör inom tidningstryck som gärna hjälper till under hela processen. VTAB har ca 320 medarbetare och omsätter drygt 700 miljoner kronor.
På V-TAB:s tryckeri i Backa utanför Göteborg är brandsäkerhet en självklarhet. Inte en vrå i fastigheten är förbisedd och samtliga personer som vistas i lokalerna är väl utbildade för att agera effektivt vid eventuella olyckstillbud.

– Målsättningen är att hundra procent av personalen ska vara utbildad i brandskydd och att ingen människa ska komma till skada vid brand. Sedan ökar dessutom chansen att kunna rädda maskiner och byggnader om alla vet hur de ska agera, säger Benke Larsson kvalitetschef på V-TAB i Göteborg.

Sedan i våras pågår ett grundligt säkerhetsarbete i samverkan med Utvägen. Hela fastigheten har setts över. Nulägesanalyser har resulterat i skyltning och utrymningsplaner. Dokumentation genom systematiskt utrymnings- och brandskyddsarbete har tagits fram. Personalen har gått brandutbildningar och lärt sig släcka, varna och rädda. Hjärt- och lungräddning samt första hjälpen har också lärts ut. Snart är det dags för utrymningsövningar. Responsen är genomgående väldigt god. Kunskaperna kommer personalen till nytta även som privatpersoner i hemmet.

220 anställda

Eftersom tryckeriet drivs i arbetsskift är det komplext att få till stånd övningar som alla kan vara med på. V-TAB i Backa har 220 anställda, sedan tillkommer entreprenörer som också utbildas.

– Det ligger mycket planerande bakom övningarna. Att hitta tider som täcker in dagskift och nattskift och dessutom personer som är lediga, är svårt. Vi kommer att ha fyra övningar för att alla ska kunna vara med.

Satsningen är stor men Benke Larsson ser den som självklar. Att det handlar om höga belopp som investeras menar han att företaget har igen om olyckan skulle vara framme.

– Kan vi rädda ett människoliv är det värt varje krona. Kan vi även hindra produktionsstopp som inträffar på grund av brand är det värt mycket pengar. Vi vill vara i framkant. Hellre att vi jobbar förebyggande än att reparera efteråt.

En viss PR-effekt tror han också att en god säkerhet för med sig. Tydlig och ordentlig skyltning ger positivt intryck på besökande kunder. Sedan anser han att det ligger en professionalism i att lämna fram ett kompendium över hur V-TAB agerar kring säkerhet till nyanställda och sommarvikarier.