Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Sjukvård  |  Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Utrymning extra viktigt vid sjukhus
Grundtanken för brandsäkerhet på sjukhus är att all utrymning av patienterna ska ske horisontellt och till närmaste säkra brandcell.
– Utrymning är ett stort problem på sjukhus, säger Monique Holmgren, brandskyddsledare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Grundtanken för brandsäkerhet på sjukhus är att all utrymning av patienterna ska ske horisontellt och till närmaste säkra brandcell.

Att försöka flytta sängliggande patienter vertikalt nerför trappor är i det närmaste omöjligt, framförallt i en pressad nödsituation. På Akademiska sjukhuset strävar man efter att brandcellsindela vårdavdelningarna, så att det kanske räcker med att flytta patienterna till en annan del av avdelningen eller till en säkrare plats, men på samma våningsplan.

Det optimala, enligt Monique Holmgren, är att sjukhusverksamheten kan fortsätta att fungera även vid en brand. I de nybyggda sjukhusen i Sverige har man konstruerat brandsäkerhetsskydden enligt lagar från 1994. Akademiska sjukhuset är ett gammalt statligt sjukhus och man behövde inte söka bygglov eller ta hänsyn till då gällande byggnormer när det byggdes. Vid större ombyggnationer kan man idag ställa större krav på brandsäkerheten.

– Verksamheten har ett ansvar för att patienterna ska kunna vara trygga, säger Monique Holmgren.

En del moderna sjukhus har även helsprinklat sina avdelningar, vilket är ett vettigt alternativ till komplicerade ombyggnationer. Om man planerar vid nybyggnation blir det inte kostsamt, vilket det kan bli initialt vid en ombyggnad. Men det blir en billig investering i längden.

Vad beror det då på att vi inte har haft några allvarliga bränder sedan dess. Monique Holmgren anser att vi har personalens riskbenägenhet att tacka för det.

– Personalens kunskaper är A och O, menar Monique som startat konceptet Intern Brandskyddskontroll vilket är en typ av egenkontroll av brandsäkerheten.

– Det är viktigt att brandskyddet underhålls kontinuerligt mellan brandsynerna, menar hon.

Brandövningarna har man försökt att anpassa så långt det är möjligt till verksamheten. Monique har tillsammans med personal vid Viktoria övningsfält byggt upp en anläggning speciellt utformad för vårdpersonal.

Checklista för brandsäkerhet

Monique Holmgren har också satt samman en checklista så att kontaktpersonerna på Akademiska sjukhuset kan följa upp hur det står till med brandskyddet vid deras arbetsområde:

• Förvaras sopor och avfall på rätt sätt?
• Förvaras brandfarliga varor på avsedd plats?
• Är elinstallationerna hela och sitter de fast ordentligt?
• Finns timer till kaffebryggaren och andra hushållsmaskiner?
• Vet alla anställda hur man larmar och vart de ska evakuera/utrymma?
• Är utrymningsvägar tydligt skyltade?
• Är utrymningsvägarna fria från sängar och annat?
• Fungerar utrymningslarmet?
• Har all personal fått brandinformation?
• Sitter handbrandsläckarna lätt tillgängliga?
• Förekommer otätade hål (genomföringar) i väggar?

Det var några exempel på frågor, som självklart måste anpassas efter respektive arbetsplats. Som Brandskyddsledare tar Monique Holmgren emot informationen, sammanställer den för att föra statistik och vidta eventuella åtgärder.

Utvägen i Uppsala under ledning av Göran Nährström har arbetat med Akademiska sjukhusets uppskyltning under många år.

– Vi har ett jättebra samarbete, säger Monique Holmgren. Utvägen har en bra kunskap för sjukhus, där utrymning är ett av de värsta brandproblemen.

Monique Holmgren ringer Utvägen när revideringar av utrymningsvägar skall göras. När ett nytt hus byggdes inom området gick Monique Holmgren och Göran Nährström tillsammans runt och bestämde tillsammans var utrymningsskyltarna skulle sitta.