Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Sjukvård  |  Medichus

Medichus

Utrymnings- och rymningssäkert
MedicHus är en av de större fastighetsförvaltarna i Göteborgs kommun och är helt inriktade på förvaltning av fastigheter inom vård och omsorg. Då merparten av fastigheterna är sjukhem med äldrevård och psykiatrisk vård, har utrymningssäkerheten en dubbel aspekt. Det måste också vara rymningssäkert.

Säkerhetsaspekten på sjukhemsverksamhet är noga reglerad genom myndighetskrav vad gäller brandlarm och rökdetektorer mm. MedicHus har dock valt att lägga ribban högre än dessa krav, och inlett ett samarbete med Utvägen.

Det syns konkret genom att vi vid dörrar som är utrymningsvägar har valt att komplettera med midjeskyltar och att vi har fler och något större skyltar än normalt, säger Lars Anjou som är ansvarig för säkerhetsfrågorna inom MedicHus.

MedciHus har haft ett stadigt tillskott av fastigheter de senaste åren genom att Göteborgs kommun valt att lägga de flesta sjukhem och ålderdomshem hos samma fastighetsförvaltare. När MedicHus bildades hade man ett femtontal stora sjukhem och nu finns det närmare 40 olika adresser, där många är mindre fastigheter.

Vår verksamhet är stadd i ständig förändring, berättar Lars Anjou och nytillskottet av fastigheter kräver en uppfräschning inom utrymningssäkerheten, där vi på flera håll har genomfört omskyltningar och tittat närmare på utrymningssäkerheten.

Patienter som eldar

Åldringsvården och den psykiatriska vården medför olika typer av komplikationer och försvårande omständigheter, där låsning av dörrar krävs för att patienterna inte ska kunna rymma. Lars Anjou berättar att vissa patienter även har tänt eld i sina rum.

Att patienterna måste vara inlåsta och att personalen måste ha nycklar ställer andra krav på både fastigheternas utrymningssäkerhet och personalens medvetenhet om risker och faror, förtydligar han.

Som hyresvärdar har inte MedicHus det direkta ansvaret för utbildning av sjukvårdspersonalen, men man har tillsammans med bland andra Utvägen utbildat den egna personalen för att få in "rätt tänk". Dessutom har man gjort om kompletterat den befintliga uppmärkningen med efterlysande linjer och applicerat utrymningsplaner i flertalet fastigheter.